// سنجش نبض+ضربان سنج قلب - الکترونیکا

الکترونیکا پروژه های الکترونیک و مکانیک

طراحی پروژه های صنعتی

پروژه های صنعتی میباسیت بر اساس قابلیتهای خاص و امکانات ویژه بر اساس خواست کارفرما طراحی گردد و تمامی امکانات خواسته شده در پروژه لحاظ شود.همچنین مراحل تست پروژه در محیط مورد نظر اجرا شود.پروژه های صنعتی باید بر اساس کمترین قیمت تمام شده طراحی شوند.گروه FZA با در نظر گرفتن کلیه موارد نیازمند ارائه ی تمامی جزیات پروژه از طرف کارفرما و در قرارداد فیمابین میباشد.

چاپ و طراحی PCB

شما میتوانید به صورت آنلاین طرح های pcb خود را به صورت تک لایه و چند لایه سفارش دهید.به منظور بهبود کیفیت،تقاضا میشود برای کاهش تقریبی 50 درصدی قیمت و زمان تولید انواع بردهای نمونه (زیر 5000cm مربع) حتی الامکان در قسمت سفارش آنلاین جهت انتخاب رنگ چاپ محافظ ،رنگ سبز و ضخامت برد مدارچاپی،ضخامت 1.6mm را انتخاب نمایید.

بسته های روباتیک

بسته های روباتیک FZA توسط گروه زاگرس الکترونیک با هدف پرورش خلاقیت و شکوفایی استعدادها و همچنین بالا بردن توان علمی و مهارتی افراد، متناسب با هر گروه سنی و تولید برنامه آموزشی متناسب با آن گروه طراحی و ارائه میگردد.FZA با رویکردی جدید و با محصولاتی متنوع به این عرصه وارد شده تا با ایجاد محصولاتی با کیفیت علاقه مندان به این علم را در پیشرفت و شکوفایی یاری بخشد.  

تعداد ضربان قلب
ضربان قلب تعداد ضربان قلب در هر واحد زمان است و معمولا در ضربه در دقیقه ( ضربان ) بیان شده است . در بزرگسالان ، ضربان قلب طبیعی حدود 60 تا 100 بار در دقیقه در شرایط استراحت میباشد.
این مدار شامل یک فیلتر پایین گذر با فرکانس قطع 2.5 هرتز است که به این معنی است که فرکانسهای بالاتر از این مقدار فیلتر میشود یعنی در کل مدار ضربان حدود 150 ضربه در دقیقه را میتواند بشمارد و بیش از آنرا حذف میکند.برای تقویت و ایجاد فیلتر از یم آپ امپ به شمارهMCP602 استفاده شده است که در دو مرحله با گین 101 سیگنال را تقویت میکند که در کل 10000بار سیگنال تقویت میگردد.وجود خازن 1uf برای جلو گیری از ورود مولفه های dc الزامی است.در شکل زیر محاسبات گین به طور کامل انجام شده است:
Heart-rate-Monitor
مدار شکل بالا یک تقویت کننده کامل است و مقدار تقویت شده در خروجی آن یک پالس است که ضربان قلب را نشان میدهد و کافی است که با یک فرکانس متر آنرا اندازه گرفت و مقدار فرکانس را روی نمایشگر نشان داد.
برای عملکرد بهتر مدار بهتر است که یک پتانسیو متر را برای بدست آوردن بهترین مقدار مقاومت برای سنسور فرستنده(شیشه ای) به شکل زیر استفاده کنید:
pic Heart-rate-Monitor4
و تست کنید که آیا مدار تقویت کننده به درستی با قرار دادن انگشت روی فرستنده و گیرنده پلک میزند یا خیر یعنی برای تست مدار با قرار دادن چنین مداری و تغییر مقاومت 470 اهمی مقاومتی را بدست آورید که به بهترین شکل در خروجی پاس را ایجاد مینماید.
در زیر یک نمونه برنامه و شماتیک آورده شده است که میتوان مدار شمارش ضربان قلب را با میکرو PIC16F628A ساخت:
pic Heart-rate-Monitor
برای راه اندازی مدار بالا کافی است که مدار قبل را به آن متصل نمود.برای کامپایل کردن برنامه از کامپایلر MikroC استفاده کنید:
/*
 Project: Measuring heart rate through fingertip
 Copyright @ Rajendra Bhatt
 January 18, 2011
 PIC16F628A at 4.0 MHz external clock, MCLR enabled
*/
sbit IR_Tx at RA3_bit;
sbit DD0_Set at RA2_bit;
sbit DD1_Set at RA1_bit;
sbit DD2_Set at RA0_bit;
sbit start at RB7_bit;
unsigned short j, DD0, DD1, DD2, DD3;
unsigned short pulserate, pulsecount;
unsigned int i;
//-------------- Function to Return mask for common anode 7-seg. display
unsigned short mask(unsigned short num) {
 switch (num) {
 case 0 : return 0xC0;
 case 1 : return 0xF9;
 case 2 : return 0xA4;
 case 3 : return 0xB0;
 case 4 : return 0x99;
 case 5 : return 0x92;
 case 6 : return 0x82;
 case 7 : return 0xF8;
 case 8 : return 0x80;
 case 9 : return 0x90;
 } //case end
}
void delay_debounce(){
 Delay_ms(300);
}
void delay_refresh(){
 Delay_ms(5);
}
void countpulse(){
 IR_Tx = 1;
 delay_debounce();
 delay_debounce();
 TMR0=0;
 Delay_ms(15000); // Delay 1 Sec
 IR_Tx = 0;
 pulsecount = TMR0;
 pulserate = pulsecount*4;
}
void display(){
 DD0 = pulserate%10;
 DD0 = mask(DD0);
 DD1 = (pulserate/10)%10;
 DD1 = mask(DD1);
 DD2 = pulserate/100;
 DD2 = mask(DD2);
 for (i = 0; i<=180*j; i++) {
  DD0_Set = 0;
  DD1_Set = 1;
  DD2_Set = 1;
  PORTB = DD0;
  delay_refresh();
  DD0_Set = 1;
  DD1_Set = 0;
  DD2_Set = 1;
  PORTB = DD1;
  delay_refresh();
  DD0_Set = 1;
  DD1_Set = 1;
  DD2_Set = 0;
  PORTB = DD2;
  delay_refresh();
  }
 DD2_Set = 1;
}
void main() {
 CMCON = 0x07;  // Disable Comparators
 TRISA = 0b00110000; // RA4/T0CKI input, RA5 is I/P only
 TRISB = 0b10000000; // RB7 input, rest output
 OPTION_REG = 0b00101000; // Prescaler (1:1), TOCS =1 for counter mode
 pulserate = 0;
 j = 1;
 display();
 do {
 if(!start){
  delay_debounce();
  countpulse();
  j= 3;
  display();
 }
 } while(1); // Infinite loop
}
عکسهای مدار ساخته شده:
pic Heart-rate-Monitor0
pic Heart-rate-Monitor0
pic Heart-rate-Monitor1
pic Heart-rate-Monitor2
pic Heart-rate-Monitor3
 

نظرات کاربران

مجموع رتبه (1)

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

بارگذاری نظرات قدیمی تر

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.

در باره ما

ما معتقدیم هیچ کاری بدون همکاری گروهی به نتیجه نمی رسد. از این رو کاربران خود را به مشارکت برای رسیدن به بهترین سایت نرم افزاری دنیای اینترنت دعوت می کنیم.ما می خواهیم کاربران خود را شناسایی کنیم و به آنهایی که پیشرفت سایت برایشان مهم است خدمات بهتری ارائه کنیم.

الکترونیکا چگونه کار می کند؟

سعی در ارائه همه فایلها به صورت لینک مستقیم پرسرعت داشته است.
ما بهترین نرم افزارها و پروژه های تست شده را انتخاب کرده ایم نه هر نرم افزاری با هر کیفیتی.
ما همه فایلها را تست کرده و در سایت می گذاریم. مگر موارد بسیار نادر که به آنها مطمئن هستیم.
بخشی به نام درخواست نرم افزار برای سایر نرم افزارهای مورد نیاز طراحی کرده ایم.
همیشه در بخش ارتباط با ما در حداقل زمان پاسخگو بوده ایم.

ایده های خودتون رو به ما بسپارید

 

طراحی پروژه های دانشجویی وصنعتی با بهترین کیفیت