// اتصال LCD کاراکتری به میکروکنترلر - الکترونیکا

الکترونیکا پروژه های الکترونیک و مکانیک

طراحی پروژه های صنعتی

پروژه های صنعتی میباسیت بر اساس قابلیتهای خاص و امکانات ویژه بر اساس خواست کارفرما طراحی گردد و تمامی امکانات خواسته شده در پروژه لحاظ شود.همچنین مراحل تست پروژه در محیط مورد نظر اجرا شود.پروژه های صنعتی باید بر اساس کمترین قیمت تمام شده طراحی شوند.گروه FZA با در نظر گرفتن کلیه موارد نیازمند ارائه ی تمامی جزیات پروژه از طرف کارفرما و در قرارداد فیمابین میباشد.

چاپ و طراحی PCB

شما میتوانید به صورت آنلاین طرح های pcb خود را به صورت تک لایه و چند لایه سفارش دهید.به منظور بهبود کیفیت،تقاضا میشود برای کاهش تقریبی 50 درصدی قیمت و زمان تولید انواع بردهای نمونه (زیر 5000cm مربع) حتی الامکان در قسمت سفارش آنلاین جهت انتخاب رنگ چاپ محافظ ،رنگ سبز و ضخامت برد مدارچاپی،ضخامت 1.6mm را انتخاب نمایید.

بسته های روباتیک

بسته های روباتیک FZA توسط گروه زاگرس الکترونیک با هدف پرورش خلاقیت و شکوفایی استعدادها و همچنین بالا بردن توان علمی و مهارتی افراد، متناسب با هر گروه سنی و تولید برنامه آموزشی متناسب با آن گروه طراحی و ارائه میگردد.FZA با رویکردی جدید و با محصولاتی متنوع به این عرصه وارد شده تا با ایجاد محصولاتی با کیفیت علاقه مندان به این علم را در پیشرفت و شکوفایی یاری بخشد.  

اتصال LCD کاراکتری به میکروکنترلر
اتصال LCD به AVR و نحوي پيكره بندي آن در بيسكام :
$regfile = "m32def.dat"
Config  Lcdpin = Pin  Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.2 , Rs = Porta.3
Config Lcd = 16 * 2
به كمك دستور بالا ما قادر خواهيم بود كه LCD را به هر پورتي كه مي خواهيم وصل كنيم. در خط اول برنامه ما تك تك پايه هاي LCD را معرفي كرديم و گفتيم DB4 ال سي دي را مي خواهيم به porta.4 وصل كنيم و همين طور تا آخر. و پايه هاي E و RS رو هم تعريف مي كنيم البته پايه RW رو هم زمين مي كنم چون ما اغلب در LCD مي نويسيم و كم پيش مياد كه بخواهيم ازش بخونيم. در خط بعدي هم تعداد سطر و ستون هاي LCD را براي ميكرو تعريف كرديم. نكته: چون در خط اول بايد دستورات پشت سر هم باشد مي مي توانيم به كمك يه آندرلاين " _" ادامه دستورات را در خط بعدي بنويسيم. اين كار صرفا براي اين كه طول برنامه زياد نشه و يا در موقع چاپ به هم نريزه .
دستورات LCD :
از دستور LCD مي توانيم محتواي يك متغيير يا تعداي كاراكتر (به تعداد ستون هاي LCD) را نمايش دهيم. به عنوان مثال ما مي خواهيم عبارتFZA.IR را روي LCD 16*2 نمايش دهيم.
 LCD " WWW.FZA.IR " 
عبارت را بايد بين اين دو " " علامت بنويسيم. اكنون اين عبارت روي LCD نمايش داده مي شود.
دستور CLS:
از اين دستور هم براي پاك كردن كل LCD استفاده مي نماييم. يعني هر جا ما نوشتيم CLS كل LCD پاك خواهد شد.
دستور Display :
به كمك اين دستور شما مي تواند صفحه نمايش LCD را روشن يا خاموش كنيد. براي خاموش كردن: Display off و براي روشن كردن: Display on دستور Cursor : به كمك اين دستور شما مي توانيد مكان نماي LCD را در چهار وضعيت تنظيم كنيد.
 • Cursor no يعني مكان نما روشن باشد
 • Cursor off يعني مكان نما خاموش باشد
 • Cursor blink يعني مكان نما به صورت چشمك زن باشد
 • Cursor noblink يعني مكان نما به صورت چشمك زن نباشد
دستور Locate :
قالب اين دستور به اين شكل مي باشد:
Locate x , y
كه X مشخص كننده سطر مي باشد و مي تواند از 1 تا 4 باشد. (با توجه به نوع LCD) و Y هم مشخص كننده ستوان مي باشد و مي توانيد از 1 تا 64 باشد. (با توجه به نوع LCD) به عنوان مثال شما مي خواهيد در وسط يه LCD 16*2 عبارت MC8051 را بنويسيد كه به صورت زير عمل مي كنيم:
Cls Locate 1,6 Lcd "MC8051"
 در خط اول ما LCD رو پاك كرديم و در خط دوم مكان نما را به سطر اول و ستون 6 برديم و در اين مكان از LCD يعني در خانه ششم LCD عبارت را نوشتيم كه M در خانه 6 و Cدر خانه 7 و ... نوشته مي شود. دستور Shiftlcd : به كمك اين دستور مي توانيد كل صفحه نمايش رو به چپ يا راست انتقال دهيد. يعني به كمك اين دستور شما مي توانيد متن خود را روي LCD به حركت در آورديد مانند تابلو هاي روان.
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 12000000
Config Lcdpin = Pin Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , _
Db7 = Porta.7 , E = Porta.2 , Rs = Porta.3
Config Lcd = 20 * 2
Dim A As Byte
Do
Locate 1 , 15
Lcd "MC8051"
Waitms 500
For A = 1 To 20
Shiftlcd Right
Waitms 100
Next
Cls
Loop
End
در اين مثال ما عبارت MC8051 را در انتهاي يك LCD 20*2 نوشتيم و 500 ميلي ثانيه هم تاخير گذاشتيم و به كمك يك حلقه for دستور Shiftlcd Right را حدود 20 بار تكرار كرديم البته بايد يه تاخير هم قرار دهيم تا حركت متن را بتوانيم مشاهده كنيم. براي حركت به چپ هم از دستور Shiftlcd left استفاده مي كنيم.
دستور Deflcdchar :
به كمك اين دستور شما مي توانيد به جاي يك كاراكتر انگليسي خودتان يك كاراكتر فارسي بسازيد و يا اشكالي را ايجاد كنيد كه نحوي استفاد از آن را در زير توضيخ مي دهيم: براي اين كار ابتدا در يك خط از برنامه كليك كنيد (يا اول برنامه و يا در ميان خطوط برنامه جايي كه هيچ دستوري در آن خط نباشد.) بعد به منوي Tools برنامه بيسكام برويد و روي LCD Designer كليك كنيد در اينجا شما يك ماتريس 5 در 8 مي بينيد در واقع هون پيكسل هاي يك ستون LCD‌مي باشد. شكل يا هر چيز ديگر خود را در اينجا طراحي كنيد و بعد OK را بزنيد اكنون كدي به شكل زير براي شما درج مي شود: به عنوان مثال من كل پيكسل ها را سياه كردم و يك مثلث سفيد كوچك ميان اون درست كردم كه بعد بيسكام اين كد ها را به من داد:
Deflcdchar ?,31,19,21,22,22,21,19,31         ' replace ? with number (0-7)
در اينجا علامت ? به رنگ قرمز مي باشد و شما بايد از بين اعداد 0 تا 7 يكي را جايگزين اين علامت كنيد مثلا من عدد 5 را دادم.
Deflcdchar 5,31,19,21,22,22,21,19,31 ' replace ? with number (0-7)
حال براي نمايش اين شكل روي LCD از دستور CHR (?) استفاده مي كنيم:
حال اين مثلث در خانه 15 LCD نمايش داده مي شود.
در برنامه ی زیر اعداد خوانده شده از روی کیبرد بر روی lcd نمایش داده میشوند. 
$regfile = "m32def.dat"
'------------------------------------------------
'micro: atmega16
'driver keyborad 4*3
'port=C
'A,B,C,D=C0,C1,C2,C3****1,2,3=C4,C5,C6
'PROGRAMER: MOHSEN GHASEMIAN
'------------------------------------------------
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 12000000
Config Lcdpin = Pin Db4 = Pina.4 , Db5 = Pina.5 , Db6 = Pina.6 , _
Db7 = Pina.7 , E = Pina.2 , Rs = Pina.3
Config Lcd = 20 * 2
Config Kbd = Portc
Dim Key As Byte
Main:
Do
Key = Getkbd()
If Key = 7 Then Goto Character_0
If Key = 0 Then Goto Character_1
If Key = 4 Then Goto Character_2
If Key = 8 Then Goto Character_3
If Key = 1 Then Goto Character_4
If Key = 5 Then Goto Character_5
If Key = 9 Then Goto Character_6
If Key = 2 Then Goto Character_7
If Key = 6 Then Goto Character_8
If Key = 10 Then Goto Character_9
If Key = 11 Then Goto Character_pond
If Key = 3 Then Goto Character_star
Loop
End
Character_0:
Cls
Lcd "0"
Do
Key = Getkbd()
Loop Until Key = 16
Goto Main
Character_1:
Cls
Lcd "1"
Do
Key = Getkbd()
Loop Until Key = 16
Goto Main
Character_2:
Cls
Lcd "2"
Do
Key = Getkbd()
Loop Until Key = 16
Goto Main
Character_3:
Cls
Lcd "3"
Do
Key = Getkbd()
Loop Until Key = 16
Goto Main
Character_4:
Cls
Lcd "4"
Do
Key = Getkbd()
Loop Until Key = 16
Goto Main
Character_5:
Cls
Lcd "5"
Do
Key = Getkbd()
Loop Until Key = 16
Goto Main
Character_6:
Cls
Lcd "6"
Do
Key = Getkbd()
Loop Until Key = 16
Goto Main
Character_7:
Cls
Lcd "7"
Do
Key = Getkbd()
Loop Until Key = 16
Goto Main
Character_8:
Cls
Lcd "8"
Do
Key = Getkbd()
Loop Until Key = 16
Goto Main
Character_9:
Cls
Lcd "9"
Do
Key = Getkbd()
Loop Until Key = 16
Goto Main
Character_pond:
Cls
Lcd "#"
Do
Key = Getkbd()
Loop Until Key = 16
Goto Main
Character_star:
Cls
Lcd "*"
Do
Key = Getkbd()
Loop Until Key = 16
Goto Main
نحوه راه اندازی lcd کارکتری با کدویژن را میتوانید از لینک زیر دانلود نمایید:
توجه :کاربر گرامی شما علاوه بر خرید مستقیم همچنین میتوانید این فایل را با خرید اشتراک ماهانه دانلود نمایید پس مشترک ماهانه ی سایت شوید و تا پایان مدت اشتراک از آپدیت ها و فایلهای جدید موجود در سایت بهره مند گردید.
لیست فایلهای اعضای اشتراکی
نام فایل :
آموزش راه اندازی lcd کارکتری به زبان کدویژن
حداقل اشتراک محتویات زمان ایجاد حجم فایل تعداد دانلودها
رایگان برنامه+شماتیک 1392-07-24 18:03:05 800.72 KB 112
تنها کاربران عضو یا دارای مجوز میتوانند دانلود نمایند
توضیحات :

نظرات کاربران

مجموع رتبه (0)
 • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.

در باره ما

ما معتقدیم هیچ کاری بدون همکاری گروهی به نتیجه نمی رسد. از این رو کاربران خود را به مشارکت برای رسیدن به بهترین سایت نرم افزاری دنیای اینترنت دعوت می کنیم.ما می خواهیم کاربران خود را شناسایی کنیم و به آنهایی که پیشرفت سایت برایشان مهم است خدمات بهتری ارائه کنیم.

الکترونیکا چگونه کار می کند؟

سعی در ارائه همه فایلها به صورت لینک مستقیم پرسرعت داشته است.
ما بهترین نرم افزارها و پروژه های تست شده را انتخاب کرده ایم نه هر نرم افزاری با هر کیفیتی.
ما همه فایلها را تست کرده و در سایت می گذاریم. مگر موارد بسیار نادر که به آنها مطمئن هستیم.
بخشی به نام درخواست نرم افزار برای سایر نرم افزارهای مورد نیاز طراحی کرده ایم.
همیشه در بخش ارتباط با ما در حداقل زمان پاسخگو بوده ایم.

ایده های خودتون رو به ما بسپارید

 

طراحی پروژه های دانشجویی وصنعتی با بهترین کیفیت