// برق قدرت - الکترونیکا

الکترونیکا پروژه های الکترونیک و مکانیک

برق قدرت

این شبیه سازی در مورد یک ماشین سری می باشد که برای دوستان ویژه سایت طراحی شده است و می توان با استفاده از این شبیه سازی عمل فیلتر کردن در ماشین های سری را انجام داد.
به صورتی که نوسانات ناشی از هارمونیک های داخل مدار ماشین های سری را فیلتر نمود و شکل مدار به صورت زیر می باشد و می توان این فایل را با نرم افزار pscad اجرا نمود و به نتایج زیر دست یافت:
مخصوص اعضای ویژه (vip)

دانلود پایان نامه کامل روش های کنترل سرعت الکتروموتورهای  AC

در گذشته هر جا نیاز به کنترل سرعت دقیق در محدوده وسیع بود از موتور جریان دائم استفاده می شد و موتورهای ACبه دلیل هزینه زیاد و راندمان نامناسب به کار گرفته نمی شد . امروزه با پیشرفت در صنایع الکترونیک قدرت و ساخت ارزان قیمت انواع کانورترها و به دلیل مزایای متعدد موتورهای ACنسبت به موتورهای dc، استفاده از این نوع موتورها در درایوهای الکتریکی مرسوم شده است . برخی از مزایای موتورهای ACنسبت dcعبارتند از عدم وجود سیستم کموتاتور که باعث کاهش هزینه های مربوط به نگهداری می گردد . حجم و وزن کمتر و به طبع قیمت ارزان تر . در عین حال موتورهای القایی محکم و دارای قابلیت عملکرد در سرعت و گشتاورهای بالا می باشد . در درایوها با وجود صعود و نزول با تمام قدرت برای ماشین های اندازه گیری دقیق به لرزش کمتر کمک می کند و به طور خودکار پارامترهای موتور اندازه گیری می گردد .در این پایان نامه موارد زیر به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته است:

پنجمین دوره کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

پنجمین دوره کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق: 1. طراحي و ساخت كنترل كننده توان راكتيو جهت بهبود راه اندازي موتورهاي القايي، بهبود ولتاژ شبكه تغذيه و صرفه جويي در مصرف انرژي الكتريكي 2. كاربردهاي تروتكنولوژي (مديريت فني) در مديريت، برنامه ريزي، و كنترل امور نگهداري و تعميرات تجهيزات برق 3. روش هاي برآورد فني و اقتصادي در طراحي شبكه هاي توزيع براي مناطق روستايي 4. برنامه ريزي براي گسترش بهينه پست هاي توزيع در شبكه هاي با مقياس بزرگ 5. نقش مديريت بار براي كاهش پيك شبكه با استفاده از كنترل صنايع 6. طراحي بهينه شبكه هاي شعاعي فشار متوسط توزيع به كمك هوش مصنوعي 7. پيش بيني بار در شبكه هاي توزيع به روش رگرسيون بهبود يافته 8. ضرورت برنامه ريزي و مراعات ظرفيت هاي ذخيره اي عقلائي در سيستم توزيع نيرو 9. طراحي جامع شبكه هاي توزيع و بررسي فني اقتصادي آن 10. پيش بيني بار در شبكه برق آذربايجان با استفاده از فيلتر كالمن 11. ديدگاههاي مهم برنامه ريزي كوتاه مدت در سيستم هاي توزيع 12. نوسانات ولتاژ در شبكه هاي توزيع و شبيه سازي دينامنيكي از راه اندازي موتورهاي القايي در شبكه 13. تنظيم ولتاژ و توان راكتيو در شبكه هاي توزيع با توجه به مسائل اقتصادي 14. كنترل بهينه قدرت راكتيو با استفاده از كمپانزاتورهاي VAR استاتيكي 15. اثرات نامتعادلي بار در شبكه هاي توزيع

مخصوص اعضای ویژه (vip)

چهارمین دوره کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق 1. نقش ترانسفورماتورهاي توزيع در تلفات شبكه 2. بررسي تلفات انرژي در شبكه برق هرمزگان 3. گذراي ناشي از سوئيچ كردن خازن هاي قدرت در سيستم هاي توزيع و انتقال روش حذف آنها 4. نقش برنامه ريزي تعميرات در بهينه سازي بهره برداري 5. بررسي علل بروز سوئينگ ها و تاثير آنها بر روي شبكه 6. بهينه سازي محل و مقدار خازنهاي شنت در شبكه شعاعي جهت كاهش تلفات 7. كاربرد سيستم هاي خبره در زمينه تشخيص و ارزيابي خطا در شبكه هاي قدرت 8. تعيين مكان و ظرفيت بهينه خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از روش گراديان برداري 9. پيرامون برنامه ريزي تعميرات و نگهداري در صنعت برق 10. نقش تعميرات دوره اي در افزايش قابليت اطمينان سيستم 11. نرم افزار برآورد بار و انرژي در برنامه ريزي سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي 12. پيش بيني كوتاه مدت بار روزانه توسط شبكه هاي عصبي 13. پيش بيني بار در شبكه توزيع بوسيله شبكه هاي عصبي 14. تاثير خطاي پيش بيني بار در طراحي اقتصادي پست هاي فوق توزيع 15. تعيين ك.لفه هاي پيك مصرف برق در محدوده برق منطقه اي هرمزگان و حد كاهش آن 16. بررسي منحني بار مناطق گرمسير (استان هرمزگان) 17. مديريت مصرف و مديريت انرژي با اسكادا 18. مشكلات استفاده از سيم پيچ سوم ترانسفورماتورها در شبكه برق آذربايجان و روشهاي مقابله با آن 19. بررسي علل بروز حوادث در تپ چنجر ترانسفورماتورهاي چند پست فوق توزيع شبكه آذربايجان و روشهاي مناسب جلوگيري از اين حوادث 20. تاثير سوء درجه حرارت محيط در كارايي تجهيزات از جمله ترانسفورماتور
مخصوص اعضای ویژه (vip)

سومین دوره کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق:
1. ضرورت برنامه ريزي علمي در شبكه توزيع برق كشور 2. چگونه مشتركين را با مديريت مصرف آشنا كنيم 3. گرايش هاي توسعه اقتصادي و اثرات آن در بازدهي سرمايه گذاري هاي صنعت برق 4. برآورد تقاضاي انرژي مناطق روستايي 5. جايگاه شركت هاي توزيع در صنعت برق ايران 6. بررسي نرخ بهينه تعرفه برق 7. بهينه سازي خدمات مشتركين 8. چند روش براي كاهش استقراق انرژي الكتريكي 9. مديريت تقاضاي مصرف برق 10. الگوهاي انرژي و لزوم بكارگيري آنها در توسعه نيروگاه ها و سيستم اي قدرت 11. زيان هاي ناشي از تلفات انرژي الكتريكي در صنعت برق ايران 12. تشريح آماري و آزمون تجربي تلفات در شبكه هاي توزيع(تحليلي در تلفات بخش مصرف روستايي) 13. آزادسازي قدرت نهفته در شبكه هاي توزيع 14. اثرات نوسانات ولتاژ بر دستگاه هاي الكتريكي و روشهاي اصلاح آن در شبكه توزيع 15. اثر ترانسفورماتورهاي خانگي بر روي شبكه توزيع كشور 16. اثر كاربرد لامپ هاي پر بهره و كم مصرف 17. تعيين بهينه ظرفيت و محل نصب خازن در سيستم هاي توزيع(جهت بهينه سازي تلفات توان) 18. بهره برداري بهينه از ترانسفورماتورهاي قدرت در حالت پارالل 19. بررسي تلفات در شبكه هاي برق و پيشنهاد روشهايي جهت كاهش آن 20. مشكلات موجود در جهت ارائه استاندارد اجرايي براي پست هاي فوق توزيع كشور 21. بررسي ساختار انواع ترانسفورماتورهاي توزيع در شبكه برق مازندران 22. تاثير خاموشي ها در فرسودگي و استهلاك تاسيسات شبكه هاي توزيع 23. زمان بهينه تعويض لامپ روشنايي معابر 24. ارزيابي حفاظت خازن هاي قدرت و بررسي علل انفجار بانك هاي خازني 25. بررسي فيدرهاي 20 كيلو ولت به اصلاح "نگير" 26. بازنگري جداول فلش سيم براي شبكه هاي توزيع 27. صرفه جويي در توسعه شبكه هاي توزيع و انتقال نيرو 28. رابطه بهر برداري نادرست با سوختن ترانسفورماتورهاي توزيع 29. آشنايي با گالري تكنيك و مقايسه آن با سيستم موجود تاسيسات شهري 30. مكانيزاسيون شبكه هاي توزيع(نقش مكانيزاسيون در بهينه سازي و به هنگام سازي بهره برداي شبكه هاي توزيع) 31. نرم افزار طراحي روشنايي معابر (SLD) 32. برنامه كامپيوتري "تحليل گر شبكه توزيع" 33. كاربرد هوش مصنوعي در يافتن محل عبور بهينه كابل هاي توزيع
مخصوص اعضای ویژه (vip)

آثار پيري و فرسودگي اجزاء شبكه هاي توزيع و فوق توزيع نيرو 2. بررسي و ارزيابي اضافه ولتاژهاي ناشي از برق دار كردن خطوط هوايي و كابلهاي زميني 20 كيلوولتي در شبكه هاي توزيع 3. مطالعه هارمونيك هاي شبكه 4. كاربرد سيستم هاي ترموگرافيك مادون قرمز در تعميرات و بازرسي هاي فني شبكه هاي توزيع نيرو 5. بررسي آمار عيوب ترانسفورماتورهاي توزيع 6. ارزيابي روشهاي مختلف مديريت مصرف در جامعه ايران 7. استفاده از كنتورهاي كارتي بجاي كنتورهاي الكترومكانيك و مزاياي آنها نسبت به نوع قديمي 8. بررسي برق رساني به صنايع از طريق نيروگاههاي اختصاصي با اتصال به شبكه سراسري
مخصوص اعضای ویژه (vip)

پروژه ها
«
 • AVR micro
 • PIC micro
 • ARM micro
 • FPGA
 • پروژهPLC-wincc
 • کامپیوتر نرم افزار
 • سخت افزار
 • روباتیک
 • میکروهای قدیمی
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • پروژه matlab
 • #C/C++
»
این پروژه شاید در نگاه اول ساده به نظر میرسد ولی در واقعیت به دلیل این که این سون سگمنتهای بزرگ با ولتاژ 12 ولت فعال میشوند به طوری که حتی با 10 ولت هم روشن نمیشوند و باید حتماً ولتاژ به 12 ولت برسد تا سگمنتها روشن شوند و همین موضوع باعث میشود تا شما در راه اندازی این سون سگمنها با مشکل تقویت ولتاژ رو به رو شوید. علاوه بر این در حالت مالتی پلکس شده در صورتی که در مدار خازن باشد باز هم سون سگمنتها ...
این پروژه توسط یکی از دوستان ارسال شده و یک ساعت در سایز بزرگ با میکرو pic هستش که میتونه دما و ساعت رو نمایش بده و فایل پروتیوس شماتیک و pcb رو هم داره و نکته مثبت مدار pcb سون سگمنت هستش که با استفاده از led طراحی شده و شما میتونید از همین pcb در مدارات دیگه هم استفاده کنید و خیلی جاها به کار میاد.پروژه مشابه همین با AVR که قبلاً تو سایت قرار داده بودم رو هم میتونید نگاه کنید.سون سگمنت کاتد ...
پروژه آسانسور 3 طبقه به صورت ""کامل و صد در صد تست شده"" آماده کردیم.آسانسور (Elevator) آسانسور وسیله‌ای دائمی است که در ساختمانها برای جابجایی عمودی افراد، بار و یا هر دو که در ترازهای معین توقف می‌کند و دارای یک اتاقک (کابین) است. این اتاقک بین حداقل دو ریل راهنما از جنس سخت (صلب) که عمودی (یا با حداکثر انحراف ۱۵ درجه از خط قائم) هستند حرکت می‌کند. آسانسورها در یک تقسیم‌بندی کلی به دو گروه اصلی ...
این برنامه با زبان vhdl نوشته شده و موج pwm را بر اساس عدد وارد شده تولید و به خروجی ارسال میکند.در این برنامه عدد 30 به معنای pwm کامل و 0 به معنای بدون موج خروجی میباشد.پروژه بر اساس ise طراحی شده است و برنامه ise را میتوانید از سایت دانلود نمایید.
این پروژه در مورد ژنراتور بادی می باشد به صورتی که ما در plc ان را شبیه سازی نموده و در حالت های زمان خطای شبکه مقدار توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری نموده و مقدار گشتاور را با توجه به شکل های زیر می توان تغییر داد تا سیستم در یک حالت پایداری در زمان خطای شبکه بتواند به کار خود ادامه دهد این پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است و نمونه کار در سایت های دیگر ندارد.
زبان اَسمبلی (Assembly language) یک زبان نزدیک به سخت افزار است که در رابطه ی مستیم با دستورات سخت افزار قرار دارد و در واقع هر معماری با یک زبان اسمبلی خاص خودش شناخته میشود.زبان اسمبلی در هر سخت افزار تعداد دستور متفاوت و اپرندهای مختلفی دارد و دیگر زبانهای سطح بالا بر اساس همین زبان طراحی و نوشته میشوند.
در واقع به معنی میلیون ها دستورالعمل در ثانیه، یکی از اولین پردازندهای RISC است که بصورت تجاری عرضه شده و در سال 1984 توسط تیمی دردانشگاه استانفورد طراحی شده است. پردازنده ای ساده ولی در عین حال قوی است. در تجهیزات مختلفی بصورت تعبیه شده استفاده شده است.  خصوصیات پردازندۀ MIPS تعداد زیاد رجیسترهای همه منظوره مجموعه کوچک دستورات اندازه دستورات ثابت ولی فرمت آنها متغیر است ...
در این پروژه یک بازوی مکانیکی طراحی و با استفاده از سروو موتور به کنترل آن میپردازیم.بازوی مکانیکی را با استفاده از اتوکد طراحی و با برش لیزر تمام قطعات آن را برش میدهیم و بعد با پیچ و مهره به هم اتصال میدهیم.در این پروژه از 4 عدد سروو موتور برای کنترل تمام بازوی مکانیکی استفاده شده است که به راحتی میتوان قطعات مختلف را با آن جابجا نمود.
میکرو کنترلر AT89C52 از شرکت Atmel یک میکزو کنترلر 8 بیتی از خانواده ی 8051 است که با ساختار CMOS طراحی شده و میتواند تا 24 مگا هرتز سرعت داشته باشد.از جمله امکانات این میکرو میتوان به 32 ورودی و خروجی بودن آن و همچنین 3 عدد تایمر کانتر 8 بیتی و 8 عدد وقفه و همچنین رابط سریال در آن اشاره کرد.برای برنامه نویسی این میکرو میتوان از زبان c و کامپایلر محبوب keil بهره برد البته با bascom ...
الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها - و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد.
سيستمهاي قدرت عموما به صورت سه فاز متعادل و در شرايط سينوسي ماندگار مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند. در چنين سيستمي اطلاع از ميزان توان عبوري از خطوط، همچنين ولتاژ در شينه هاي مختلف سيستم براي بهره برداران از شبكه قدرت از اهميت ويژهاي برخوردار است. خصوصا زماني كه سيستم در اثر عواملي چون نصب نيروگاههاي جديد، رشد بار و يا نصب خطوط انتقال جديد دستخوش تغييرات شده باشد. هدف از انجام مطالعات پخش بار، ...
در فایل زیر برای تمرین به چند سوال برنامه نویسی به زبان C به شرح زیر پاسخ داده ایم:1-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را صعودی مرتب نماید.2-برنامه ای بنویسید که دو عدد را بدون این که عملیات ضرب یا جمع استفاده نماید یک بار ضرب و یک بار تقسیم نمیاد.3-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را جمع و میانگین بگیرد.4-برنامه ای بنویسید که عددی 60 ...
آموزش
«
 • میکروها
 • کامپیوتر سخت افزار
 • کاربردی
 • مکاترونیک
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • برق صنعتی
 • طراحی وب
 • کامپیوتر نرم افزار
 • آموزشmatlab
 • VHDL,VERILOG
 • FPGA
 • #C/C++
 • نرم افزارهای برق
 • اندروید
»
برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟ برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، مراجعه شود .
این پروژه ی تحت عنوان (( ربات مسیر یاب هفت سنسور )) که در سه فصل تهیه شده است ، فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که در زمینه رباتیک وجود دارد و همچنین موضوعات مرتبط با آن مانند تاریخچه رباتیک ، انواع رباتها ، دسته بندی رباتها  پرداخته ایم. در فصل دوم کاربرد رباتها و همچنین اجزاء رباتها را مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم ، ساختن ربات مسیر یاب ، شرح عملکرد ربات ، توضیحات ...
شاید گاهی به یک قطعه نیاز داشته باشید ولی در پروتئوس وجود نداشته باشه من آموزشهای زیادی توی وب سایتهای مختلف دیدم ولی هیچ کدوم در مورد شبیه سازی یک قطعه که در شبیه سازی فعال باشه رو توضیح ندادن و اکثراً به شکل شماتیک و pcb آموزش رو محدود کردن.ولی در پروتوس میشه قطعاتی رو طراحی کرد که عملکرد واقعی رو از خودشون نشون بدن و در این ویدیو ما سعی کردیم که یک قطعه lm35 رو با پروتویوس بسازیم و عملکردشو ...
این برنامه یکی از جامع ترین نرم افزار های برق به شمار میرودکه مثل برنامه ی Spice به شما امکان طراحی مدار داده و هم خروجی مورد نظرتان را در اختیار شما قرار می دهد
فایرفاکس مرورگری کدباز، رایگان و انعطاف پذیر برای تمام کاربرانی است که می خواهند ضمن داشتن امنیت در اینترنت، از وب گردی لذت ببرند. معمولاً فایرفاکس انتخاب اول کاربران حرفه ای و البته برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب است.
پایتون (Python) یک زبان برنامه نویسی تفسیری ، داینامیک و شی گرا است که می توان از آن در نرم افزار ها و تکنولوژی های متنوع بهره برد . این زبان برنامه نویسی (در ایران پیتون هم تلفظ می شود) با داشتن کتابخانه های گسترده (library)روشهای بسیار قدرتمند و حرفه ای را برای کار با زبانها و ابزار های مختلف به آسانی فراهم می کند. متن باز (اوپن سورس) بوده و یادگیری و استفاده از آن در عرض چند روز ممکن است . کد ...
سیمولینک ابزاری قدرتمند برای شبیه سازی انواع سیستمها میباشد.نرم افزار matlab از نظر Simulink فوق العاده کاربردی و گسترده است. همچنین محیط گرافیکی guide نیز ابزار سودمند برای ایجاد gui (محیط گرافیکی) متناسب با سیستمهای مختلف میباشد.با ابزار guide در متلب میتوان به راحتی یک محیط گرافیکی ایجاد کرد. هدف از این آموزش یادگیری چگونگی برقراری ارتباط بین Simulink و guide در نرم افزار matlab است.از این رو ...
FPGA های متفاوتی توسط شرکتهای مختلف تولید میگردد که در ایران معروفترین آنها FPGAهای شرکت Xliinx و شرکتAltera میباشند. برای برنامه نویسی FPGAهای Xliinx از برنامه ی ise و برای برنامه نویسی Altera ها از max-plusII یا Quartus استفاده میکنیم.
نرم افزار ISE Design Suite محصولی از کمپانی Xilinx است که برای بهینه سازی نیرو و هزینه، از طریق بهره وری طراحی بیشتر، تولید شده است است. در واقع ابزارهای طراحی ISE با ارائه ی تکنولوژی هوشمند clock-gating، برای اولین بار، مصرف نیرو را تا سی درصد کاهش داده اند. همچنین این مجموعه نرم افزاری جدید پیشرفت هایی را در رزرو طراحی timing-driven، پشتیبانی برای طراحی plug-and-play و یک جریان طراحی بصری با ...
همان طور که می دانید توسط سوکت ها ما می توانیم میان برنامه ها و نرم افزارهای خود از راه دور ارتباط برقرار کنیم که البته این کار بین کامپیوترهای client و server انجام می شود.کلاینت در حقیقت، خدمات کامپیوتر بزرگتر را درخواست می کند. فرضا این خدمات می تواند شامل جست و جوی اطلاعات و ارسال انها به کلاینت باشد مانند هنگامی که یک پایگاه داده در وب مورد پرس و جو قرار می گیرد. نمونه های دیگری از این ...
سیستمهای کنترلی دستگاههای قدیمی علاوه بر استهلاک بالا و خرابیهای مکرر، راندمان کاری دستگاه را کاهش و زمان توقف و بلا استفاده بودن دستگاه را افزایش میدهند. با تبدیل این سیستمهای قدیمی به کنترلرهای مدرن و جدید علاوه بر اینکه زمان خواب دستگاه و خرابی های مکرر کاهش می یابد، باعث عیب یابی بسیار آسان، هزینه تعمیرات و نگهداری کمتر و افزایش راندمان تولید میشود. از دیگر مزایای این سیستمها ثبت زمان کارکرد ...
رنگ های مختلفی که در طراحی لایه ها استفاده می شود  را می توان از ترکیب RGB یا همان Red Green Blue ایجاد کرد.برای هر رنگ 255 قطره داریم و قصد داریم رنگها را در شکل hex نمایش دهیم. همونطور که میدونید اعداد در مبنای هگزادسیمال به صورت زیر نمایش داده می شوند : 
مقالات
«
 • کامپیوتر
 • برق-الکترونیک
 • طرح توجیهی
 • گزارش کار آموزی
 • برق قدرت
»
در این پژوهش ابتدا در مورد، ابتدا در مورد اثر انگشت و تاریخچه منطق فازی و همچنین شرح مختصری در مورد استفاده از منطق فازی در بیومتریک می پردازیم. در ادامه، کارهای که محققین در خصوص استفاده از روشهای فازی جهت شناسایی اثر انگشت انجام داده اند از جمله روش استفاده از منطق فازی در سیستم های اثر انگشت، معماری یک سیستم ترکیبی، و همچنین استفاده از رمز گذاری فازی برای نشان دادن ساختار ویژگی های برآمدگی های ...
امــروزه بحران مصرف برق شايد مسئله اي مشكل سـاز براي آينده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جويي در مصـرف برق شايد بتوان نيمي از اين مشكل را حل نمود ، اما با كمي تدبير مي توان كمك بزرگي به آينده و اقتصاد نمود . ساخت دستگاه آنالايزر (VCA005) تنها گامي در بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد ، اين دستگاه با آناليز كامل از مصـرف انرژي نموداري بصورت ماكزيمم و مينيمم مصرف در اختيار كاربر قرار مي دهـد ، ...
در این گزارش کارآموزی به مراحل مختلف انجام شده روی شیر خام برای تولید انواع فرآوردهای آن پرداخته شده،همچنین انواع دستگاهای مختلف کارخانه شیر و قسمتهای مختلف این دستگاها(میزان تولید، ظرفیت و...) ذکر شده است. در یک کارخانه شیر انواع و اقسام سنسور ها برای کنترل مراحل مختلف تولید به کار برده میشود. در بخش بعدی این گزارش مهمترین سنسور های به کار رفته در چرخه تولید کارخانه شیر و عملکرد آنها را شرح داده ...
در گذشته هر جا نیاز به کنترل سرعت دقیق در محدوده وسیع بود از موتور جریان دائم استفاده می شد و موتورهای ACبه دلیل هزینه زیاد و راندمان نامناسب به کار گرفته نمی شد . امروزه با پیشرفت در صنایع الکترونیک قدرت و ساخت ارزان قیمت انواع کانورترها و به دلیل مزایای متعدد موتورهای ACنسبت به موتورهای dc، استفاده از این نوع موتورها در درایوهای الکتریکی مرسوم شده است . برخی از مزایای موتورهای ACنسبت dcعبارتند ...