// راه اندازی موس و کیبورد با AVR - الکترونیکا

الکترونیکا پروژه های الکترونیک و مکانیک

راه اندازی موس و کیبورد با AVR

یکی از کارهای بسیار جالب که میشود با avr انجام داد اتصال موس و کیبورد به این میکرو است که در پروژه هایی که نیاز به تایپ و یا حرکت موس در صفحا باشد کاربرد خواهد داشت.علاوه بر این avr را میتوان به عنوان موس و یا کیبرد به کامپیوتر معرفی کرد و از این طریق یک موس ژیروسکوپی و یا موس بیسیم طراحی کرد که نمونه ی آن قبلا در سایت قرار داده شده است.ما قبلا پروژه راه اندازی موس و کیبرد با fpga را در سایت قرار داده بودیم که حاوی اطلاعات بسیار مفیدی است.

نحوه ی عملکرد موس های ps2 :

برای ارتباط بین موس و avr دو سیگنال کلاک و دیتا را باید به میکرو متصل نمود که این دو سیگنال هم به عنوان ورودی و هم خروجی عمل میکنند.موسها معمولا برای تشخیص آزاد بودن لاین یک پروتکل مشترک دارند که در زمانی که لاین پول آپ شد به معنی آزاد بودن خط است(وقتی لاین ازاد هست باید سطح منطقی یک داشته باشد).میکرو های avr به دلیل داشتن حالت پول آپ داخلی میتوانند به راحتی با پول آپ کردن خط کنترل خط را به موس بسپارند و آن پایه را به عنوان ورودی تعریف کنند.در شکلهای زیر چیدمان پایه ها رای اتصال به میکرو مشخص شده است:

 

5-pin DIN (AT/XT): 
1 - Clock 
2 - Data 
3 - Not Implemented 
4 - Ground 
5 - Vcc (+5V)
fpdin1fpindin

6-pin Mini-DIN (PS/2):
1 - Data
2 - Not Implemented
3 - Ground
4 - Vcc (+5V)
5 - Clock
6 - Not Implemented

spindinspindin

6-pin SDL:
A - Not Implemented
B - Data
C - Ground
D - Clock
E - Vcc (+5V)
F - Not Implemented

sdl1sdl

مد های مختلف راه اندازی موس

موسها معمولا در چند مد کاری مختلف عمل میکند که بهترین مد برای کار با میکرو مد ریموت است که در این مد ماوس منتظر دریافت اطلاعات از میکرو میماند و پس از دریافت دستور از میکور دیتاها را ارسال مینماید اما در مدهای دیگر موس بدون توجه به میکرو دیتا ارسال میکند که میکرو سرعت لازم را برای دریافت اطلاعات را نداشته و به همین دلیل مد ریموت را استفاده میکنیم که در این مد دو حالت دو بعدی و 3 بعدی داریم که ما از حالت دو بعدی استفاده میکنیم:

Standard 3d mode

standard 2d mode

در مد دو بعدی ما 3 بایت اطلاعات دریافت میکنیم که 2بایت مربوط به سرعت حرکت موس در جهت X و Y ویک بایت هم مربوط به وضعیت کلیدها که آیا کلیدها فشار داده شده یا نه و همچنین جهت حرکت ماوس که مثبت هست یا منفی.در مد سه بعدی علاوه بر اطلاعات قبلی یک بایت نیز مربوط به حرکت چرخ وسط ماوس میباشد.

برای راه اندازی اولیه ماوس باید ماوس را ریست کنیم برای این کار FF هگز را به ماوس ارسال مینماییم  که در پاسخ سه بایت ماوس دریافت خواهد شد که اهمیتی ندارد سپس ماوس به صورت معمول در مد 2 کار میکند.البته در این پروژه  شما میتوانید تنظیمات دیگری مانند دقت ماوس و مد های مختلف کاری را در ماوس اعمال نمایید.بایت های دریافت شده بر اساس جدول زیر دیکد خواهند شد:

 

شماره بایت دریافتی بیت اول بیت دوم بیت سوم بیت چهارم بیت پنجم بیت ششم بیت هفتم بیت هشتم
بایت اول کلیک چپ کیک راست کلید وسط همیشه یک است اگر یک باشد جهت x مثبت اگر یک باشد جهت y مثبت پرچم سرریز x پرچم سرریز y 
بایت دوم         سرعت در جهت x
بایت سوم         سرعت در جهت y

 

 توضیحات خط به خط برنامه:

 
 

خواندن دیتاهای موس:

 زیر برنامه ی اصلی Read_mouse_data میباشد که هر بار دیتاهای مورد نیاز را از موس میخواند:

 

Read_mouse_data:

Sdata = &HEB
Gosub Send_byte

Gosub Read_byte
Gosub Read_byte
Status = Indata

Gosub Read_byte
Mous_data_x = Indata

Gosub Read_byte
Mous_data_y = Indata

Return

در این زیر برنامه ابتدا برای دریافت 3 بایت دیتا مقدار EB به موس ارسال میگردد که موس در پاسخ مقدار FA ارسال میکند و پس از آن باید 3 بایت دیتا را دریافت نماییم.موس پس از ارسال موفق دیتاها کانترهای خود را ریست خواهد کرد.

ریست موس:

در زیر برنامه ی مهم بعدی Reset_mouse است که هر چند مورد استفاده قرار نگرفته است ولی گاها مورد نیاز است:

Reset_mouse:

Sdata = &HFF
Gosub Send_byte
'------------------ MOUSE SEND 3 BYTE (FA,AA,00) DATA OFTER RESTARTED
Gosub Read_byte
Gosub Read_byte
Gosub Read_byte

Sdata = &HF0

Gosub Send_byte
'----------------- MOUSE SEND 1 BYTE (FA) DATA ODTER SET REMOTE MODE

Gosub Read_byte

'---------------------------------------
Sdata = &HE8
Gosub Send_byte
Gosub Read_byte


Sdata = &H00
Gosub Send_byte
Gosub Read_byte

Waitms 100

Return

End

در این برنامه ابتدا مقدار FF ارسال میگردد تا موس وارد حالت ریست گردد و در این حالت موس مقدار FA را ارسال خواهد کرد و پس از آن یک بایت که ممکن است AA و با FC باشد را ارسال خواهد کرد که AA به معنی موفقیت و FC به معنی ارور خواهد بود.موس پس از این آیدی خود را که همیشه 00 است ارسال خواهد کرد.میکرو نباید قبل از دریافت آیدی هیچ دیتایی به موس ارسال نماید.حال پس از دریافت بایت سوم میکرو مقدار F0 را به موس ارسال خواهد کرد تا موس ریست شود.پس از آن با ارسال F0 موس را در حالت ریموت قرار میدهیم و موس برای تایید مقدار FA را ارسال خواهد کرد.حال مقدار E8 را برای تعیین رزولیشن ارسال میکنیم که موس در پاسخ مقدار FA را ارسال خواهد کرد و منتظر دریافت یک بایت خواهد ماند که باید بر اساس جدول زیر یکی از رزولیشنهای مورد نظر را ارسال نماییم.پس از این موس مقدار FA را ارسال و وارد حالت ریموت خواهد شد. 

رزولیشن بایت ارسالی
1 به 1 00
1به 2 01
1به 4 02
1به 8 03

 زیر برنامه های ارسال و دریافت یک بایت از موس:

دو زیر برنامه Read_byte و Send_byte در واقع با وردی قرار دادن و یا خروجی کردن پایه ی دیتا و ایجاد کلاک بر روی پایه کلاک ارسال و دریافت یک بایت را با ارسال بیت به بیت هر بایت در یک حلقه ی While انجام میدهند.

اتصال کیبورد کامپیوتر به میکرو avr

با اتصال کیبورد کامپیوتر خود به میکرو میتوانید تایپ کنید و در lcd ببینید و توسط آن پروژه های مختلفی طراحی کنید. کیبورد کامپیوتر دارای 4 سیم میباشد که 2 عدد مربوط به تغذیه کیبورد و یکی برای دیتا و یکی برای کلاک (پالس همزمانی ) میباشد .البته توجه کنید که کیبرد باید از نوع at باشد و روی کیبردها معمولاً عبارت at چاپ شده است.باید توجه کنید که پایه های کیبرد دقیقا شبیه به موس است و کلاک و دیتا را میتوانید از جدول قبل پیدا کنید. با توجه به جدول فوق پایه های کیبورد را شناسایی کنید و پایه های تغذیه کیبورد را به 5+ و زمین وصل کنید و فقط دو سیم از کیبورد به میکرو وصل میشود یکی برای دیتا و دیگری برای کلاک. سیم دیتای کیبورد به یکی از پایه های دلخواه میکرو و سیم کلاک را حتما به پایه INT0 یا INT1 میکرو مانند شکل زیر وصل کنید:

keyboard bascom

شرح عملکرد برنامه ی راه اندازی کیبرد کامپیوتر:

 • در خط اول معرفی آیسی atmega8 در خط دوم فرکانس کاری میکرو
 • خط سوم و چهارم پیکره بندی lcd 2*16 برای پورت B میکرو
 • و پیکره بندی کیبورد config keyboard که pind.2 برای کلاک کیبورد (پایه INT0 میکرو atmega8 ) و پایه pind.3 برای دیتای کیبورد پیکره بندی شده .
 • زیر برنامه key که جلوی keydata برای کد اسکی حروف کیبورد است که میکرو طبق این برنامه کلیدی را که ما فشار دادیم با توجه به زیر برنامه key کد اسکی حروف را از جدول استخراج کرده و کارکتر مربوطه را آشکار میسازد.
 • در خط بعد متغیری به نام A تعریف کردیم که کد اسکی در این متغیر ریخته میشود
 • شروع حلقه do loop
 • با دستور getatkbd کد اسکی کلیدی که فشار دادیم در متغیر A ریخته شده
 • در خط بعد دستور شرطی که اگر A به غیر از 0 بود (برای زمانی که کلیدی فشار داده میشود)
 • میکرو به خط بعد رفته و A را در LCD نمایش میدهد (البته کد اسکی کلید فشار داده شده کیبورد <>>>>>> ولی اگر بخواهیم حرف یا عدد مربوط به کلیدی که فشار دادیم در روی lcd نمایش بدهد باید دستور زیر را بجای lcd a بنویسید که این دستور کد اسکی کلید کیبورد را به رشته ای تبدیل میکند .)
 • در خط بعد پایان شرط و پایان حلقه و میکرو در این حلقه منتظر میماند تا شما دوباره کلیدی را فشار دهید و میکرو آن را برای شما در lcd نمایش دهد.
 • در خط بعد زیر برنامه key که میکرو کد اسکی را از این زیر برنامه میخواند و باید دقیق نوشته شود تا کلید فشرده شده درست نمایش داده شود.
 
 

محتویات پوشه ی دانلودی:

 • برنامه ی راه اندازی موس (فایل شماتیک با پروتیوس 7.10 و فایل بسکام)
 • برنامه راه اندازی کیبورد کامپیوتر(شماتیک و بسکام)
 • فایل کتابخانه ps2mouse_emulator.lbx بسکام به صورت جدا(برای اتصال میکرو به عنوان موس و کیبرد به کامپیوتر).

 

توجه :کاربر گرامی شما علاوه بر خرید مستقیم همچنین میتوانید این فایل را با خرید اشتراک ماهانه دانلود نمایید پس مشترک ماهانه ی سایت شوید و تا پایان مدت اشتراک از آپدیت ها و فایلهای جدید موجود در سایت بهره مند گردید.
لیست فایلهای اعضای اشتراکی
نام فایل :
راه اندازی موس با AVR
1395-08-18 23:01:38
حداقل اشتراک محتویات زمان ایجاد حجم فایل تعداد دانلودها
یک ماهه (VIP) پروتیوس و بسکام 1395-08-18 14:50:22 1.12 KB 13
تنها کاربران عضو یا دارای مجوز میتوانند دانلود نمایند
توضیحات :
حاوی کتابخانه شبیه سازی موس و کیبورد برای بسکام که میکرو های avr را قادر میسازد به عنوان موس و کیبورد به سیستم اطلاعات ارسال نمایند .نحوه نوشتن کد برای زبان بیسیک برای شبیه سازی موس و کیبورد هم وجود دارد وبرای اجرا چنین دستوراتی در کامپایلر بسکام وبرای زبان بیسیک به کتابخانه های at_emulator.lbx و ps2mouse_emulator.lbx نیاز دارید در این صورت کامپیوتر فکر میکنه یک کیبورد یا موس به ان دستوراتی را ارسال میکند.

نام فایل :
راه اندازی کیبورد کامپیوتر با avr
حداقل اشتراک محتویات زمان ایجاد حجم فایل تعداد دانلودها
یک ماهه (VIP) پروتیوس و بسکام 1395-08-18 22:59:17 48.71 KB 5
تنها کاربران عضو یا دارای مجوز میتوانند دانلود نمایند
توضیحات :

دیدگاه های ارسالی (0)

هنوز نظری از طرف شما ارسال نشده

بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
0 کاراکتر
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت
کد تصویری را وارد کنید
پروژه ها
«
 • PIC micro
 • ARM micro
 • FPGA
 • پروژهPLC-wincc
 • کامپیوتر نرم افزار
 • سخت افزار
 • روباتیک
 • میکروهای قدیمی
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • پروژه matlab
 • #C/C++
 • آردوینو
 • esp8266
 • AVR
»
این پروژه توسط یکی از دوستان ارسال شده و یک ساعت در سایز بزرگ با میکرو pic هستش که میتونه دما و ساعت رو نمایش بده و فایل پروتیوس شماتیک و pcb رو هم داره و نکته مثبت مدار pcb سون سگمنت هستش که با استفاده از led طراحی شده و شما میتونید از همین pcb در مدارات دیگه هم استفاده کنید و خیلی جاها به کار میاد.پروژه مشابه همین با AVR که قبلاً تو سایت قرار داده بودم رو هم میتونید نگاه کنید.سون سگمنت کاتد ...
این برد آموزشی arm رو از توی اینترنت گرفتم که تمام قطعاتش smd و pcb اون نیاز به متالیزه داشت از اونجائی که تو بیشتر شهر های ایران متالیزه نمیکنند تمام قطعاتشو تبدیل به DIP کردم و گذاشتم تو سایت چند تا via زیر میکرو هست که میتونید یک سیم افشان لخت کنید یک رشته از اونو از بالا کج کنید و با کمترین مقدار لحیم بالارو با پائین فیبر اتصال بدید من امتحان کردم جواب داد همان گونه که در تصویر میبینید ...
این برنامه با زبان vhdl نوشته شده و موج pwm را بر اساس عدد وارد شده تولید و به خروجی ارسال میکند.در این برنامه عدد 30 به معنای pwm کامل و 0 به معنای بدون موج خروجی میباشد.پروژه بر اساس ise طراحی شده است و برنامه ise را میتوانید از سایت دانلود نمایید.
این پروژه در مورد ژنراتور بادی می باشد به صورتی که ما در plc ان را شبیه سازی نموده و در حالت های زمان خطای شبکه مقدار توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری نموده و مقدار گشتاور را با توجه به شکل های زیر می توان تغییر داد تا سیستم در یک حالت پایداری در زمان خطای شبکه بتواند به کار خود ادامه دهد این پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است و نمونه کار در سایت های دیگر ندارد.
زبان اَسمبلی (Assembly language) یک زبان نزدیک به سخت افزار است که در رابطه ی مستیم با دستورات سخت افزار قرار دارد و در واقع هر معماری با یک زبان اسمبلی خاص خودش شناخته میشود.زبان اسمبلی در هر سخت افزار تعداد دستور متفاوت و اپرندهای مختلفی دارد و دیگر زبانهای سطح بالا بر اساس همین زبان طراحی و نوشته میشوند.
قبلاً یک پروژه در سایت به نام چراغ راهنمایی با vhdl وجود داشت که با ISE طراحی شده بود و این بار همان پروژه با نرم افزار Quartus و با جزییات بیشتری طراحی شده و کمی بهینه تر شده.این مدار بر اساس سوال زیر طراحی شده است که در آن 6 حالت در نظر گرفته شده که تاخیر در هر مرحله با مرحله قبل فرق دارد و بر اساس جدول داده شده در سوال است.در این 6 حالت باید 6 عدد LED برای چراغ راهنما کنترل شوند که در هر مرحله ...
در این پروژه یک بازوی مکانیکی طراحی و با استفاده از سروو موتور به کنترل آن میپردازیم.بازوی مکانیکی را با استفاده از اتوکد طراحی و با برش لیزر تمام قطعات آن را برش میدهیم و بعد با پیچ و مهره به هم اتصال میدهیم.در این پروژه از 4 عدد سروو موتور برای کنترل تمام بازوی مکانیکی استفاده شده است که به راحتی میتوان قطعات مختلف را با آن جابجا نمود.
میکرو کنترلر AT89C52 از شرکت Atmel یک میکزو کنترلر 8 بیتی از خانواده ی 8051 است که با ساختار CMOS طراحی شده و میتواند تا 24 مگا هرتز سرعت داشته باشد.از جمله امکانات این میکرو میتوان به 32 ورودی و خروجی بودن آن و همچنین 3 عدد تایمر کانتر 8 بیتی و 8 عدد وقفه و همچنین رابط سریال در آن اشاره کرد.برای برنامه نویسی این میکرو میتوان از زبان c و کامپایلر محبوب keil بهره برد البته با bascom ...
الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها - و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد.
پروفسورلطفي زاده "هنگامي كه پيچيدگي بالا مي رود عبارات دقيق معناي خود را از دست ميدهند و عبارات معنادار دقت خود را از دست ميدهند" به دست آوردن تابع تبدیل سیتمهای پیچیده ای که رابطه بین ورودی و خروجی آنها قائده و قانون ریاضی به خود نمیگیرد کار حضرت فیل است!اینجاست که منطق خوشمزه فازی به داد میرسد!در این پروژه جالب و کاربردی با بهره گیری از منطق فازی در نرم افزار متلب و استفاده از میکروکنترلر ...
در فایل زیر برای تمرین به چند سوال برنامه نویسی به زبان C به شرح زیر پاسخ داده ایم:1-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را صعودی مرتب نماید.2-برنامه ای بنویسید که دو عدد را بدون این که عملیات ضرب یا جمع استفاده نماید یک بار ضرب و یک بار تقسیم نمیاد.3-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را جمع و میانگین بگیرد.4-برنامه ای بنویسید که عددی 60 ...
در این آموزش نحوه ی اتصال دو سنسور MPU6050 به برد آردینو و نمایش همزمان خروجی آن ها روی سریال مانیتور و همچنین ذخیره ی این خروجی ها بر روی حافظه به منظور تحلیل داده ها توضیح داده می شود.
ماژول ESP8266 یک ماژول قدرتمند و همه کاره در زمینه ی IOT است که در سالهای اخیر کاربردهای گسترده ای در اینترنت اشیا پیدا کرده و تنها نقطه ضعف این ماژول مصرف بالای ماژول در حدود 100 میلی آمپر و امکانات کم ماژول در حالت اسلیپ است که احتمالا در ورژنهای بعدی توسط سازنده مورد توجه قرار خواهد گرفت.در این پروژه سعی کرده ایم تا یک ماژول کاربردی شبیه به نود ام سیو NodeMCU  طراحی کنیم و با اتصال ...
در این پروژه با استفاده از سنسور DHT22 و ماژول SIM800 و یک ATMEGA128 مقادیر دما و رطوبت را با ارسال SMS درخواست به سیم کارت متصل به دستگاه با یک SMS دریافت خواهیم کرد و علاوه بر این با تعیین ست پوینت دما و رطوبت میتوان با استفاده از دو عدد رله به طور اتوماتیک دمای محیط را کنترل نمود.در واقع یک رله در صورت عبور از مقدار ماکزیمم دما فعال میگردد و در صورت کاهش و عبور از مقدار مینیمم خاموش خواهد شد ...
آموزش
«
 • میکروها
 • کامپیوتر سخت افزار
 • کاربردی
 • مکاترونیک
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • برق صنعتی
 • طراحی وب
 • کامپیوتر نرم افزار
 • آموزشmatlab
 • VHDL,VERILOG
 • FPGA
 • #C/C++
 • نرم افزارهای برق
 • اندروید
 • اینترنت اشیاء (IOT)
»
MPLAB یک آی دی ای (IDE) منتشر شده از شرکت میکرو چیپ برای توسعه برنامه بر روی چیپ های PIC میباشد که هم اکنون آخرین ورژن آن با نام MPLAB X منتشر شده است. اگر خود برنامه ی MPLAB X IDE رو نصب کنید فقط می توانید به زبان اسمبلی در این برنامه کد نویسی کنید برای اینکه بتونید به زبان C کد بنویسید باید MPLAB XC8 Compiler رو هم روی سیستم نصب داشته باشید. برای نصب MPLAB x شما باید جاوا را در سیستم نصب داشته ...
برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟ برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، مراجعه شود .
این پروژه ی تحت عنوان (( ربات مسیر یاب هفت سنسور )) که در سه فصل تهیه شده است ، فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که در زمینه رباتیک وجود دارد و همچنین موضوعات مرتبط با آن مانند تاریخچه رباتیک ، انواع رباتها ، دسته بندی رباتها  پرداخته ایم. در فصل دوم کاربرد رباتها و همچنین اجزاء رباتها را مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم ، ساختن ربات مسیر یاب ، شرح عملکرد ربات ، توضیحات ...
پس از سال ۲۰۰۰ که با فراگیر شدن اینترنت جهانی و مفهوم دهکده جهانی واژه اینترنت چیزها نیز مطرح شد که هدفش ایجاد یک سیستم یک پارچه با قابلیت کنترل از طریق شبکه بود.اما چالشهای اصلی این ایده شامل امنیت‌ و پیچیدگی سطوح اجرای و بستر نامناسب (اینترنت بستر قابل اطمینانی از نظر اتصال پایدار نیست) و همچنین نبود یک سخت افزار قدرتمند و ارزان با ارتباطی دو طرفه و پایدار با مصرف انرژی پایین که از اهداف اصلی ...
این برنامه یکی از جامع ترین نرم افزار های برق به شمار میرودکه مثل برنامه ی Spice به شما امکان طراحی مدار داده و هم خروجی مورد نظرتان را در اختیار شما قرار می دهد
فایرفاکس مرورگری کدباز، رایگان و انعطاف پذیر برای تمام کاربرانی است که می خواهند ضمن داشتن امنیت در اینترنت، از وب گردی لذت ببرند. معمولاً فایرفاکس انتخاب اول کاربران حرفه ای و البته برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب است.
پایتون (Python) یک زبان برنامه نویسی تفسیری ، داینامیک و شی گرا است که می توان از آن در نرم افزار ها و تکنولوژی های متنوع بهره برد . این زبان برنامه نویسی (در ایران پیتون هم تلفظ می شود) با داشتن کتابخانه های گسترده (library)روشهای بسیار قدرتمند و حرفه ای را برای کار با زبانها و ابزار های مختلف به آسانی فراهم می کند. متن باز (اوپن سورس) بوده و یادگیری و استفاده از آن در عرض چند روز ممکن است . کد ...
سیمولینک ابزاری قدرتمند برای شبیه سازی انواع سیستمها میباشد.نرم افزار matlab از نظر Simulink فوق العاده کاربردی و گسترده است. همچنین محیط گرافیکی guide نیز ابزار سودمند برای ایجاد gui (محیط گرافیکی) متناسب با سیستمهای مختلف میباشد.با ابزار guide در متلب میتوان به راحتی یک محیط گرافیکی ایجاد کرد. هدف از این آموزش یادگیری چگونگی برقراری ارتباط بین Simulink و guide در نرم افزار matlab است.از این رو ...
این خودآموز به زبان فارسی نگاشته شده و برای آشنایی مقدماتی با نحو زبان Verilog و توانایی‌های آن مفید است، مخاطب این خودآموز آن دسته از علاقه‌مندانی می‌باشند كه با زبان Verilog‌ آشنایی ندارند.زبان‌های توصیف سخت‌افزار یكی از مهمترین ابزار‌های مدرن طراحی سخت‌افزار‌ها می‌باشد كه كاربرد آنها در صنعت رو به افزایش ‌است به طوری كه امروزه عضو جدا نشدنی فرایند طراحی تا پیاده سازی سخت‌افزار‌های مدرن به شمار ...
نرم افزار ISE Design Suite محصولی از کمپانی Xilinx است که برای بهینه سازی نیرو و هزینه، از طریق بهره وری طراحی بیشتر، تولید شده است است. در واقع ابزارهای طراحی ISE با ارائه ی تکنولوژی هوشمند clock-gating، برای اولین بار، مصرف نیرو را تا سی درصد کاهش داده اند. همچنین این مجموعه نرم افزاری جدید پیشرفت هایی را در رزرو طراحی timing-driven، پشتیبانی برای طراحی plug-and-play و یک جریان طراحی بصری با ...
همان طور که می دانید توسط سوکت ها ما می توانیم میان برنامه ها و نرم افزارهای خود از راه دور ارتباط برقرار کنیم که البته این کار بین کامپیوترهای client و server انجام می شود.کلاینت در حقیقت، خدمات کامپیوتر بزرگتر را درخواست می کند. فرضا این خدمات می تواند شامل جست و جوی اطلاعات و ارسال انها به کلاینت باشد مانند هنگامی که یک پایگاه داده در وب مورد پرس و جو قرار می گیرد. نمونه های دیگری از این ...
سیستمهای کنترلی دستگاههای قدیمی علاوه بر استهلاک بالا و خرابیهای مکرر، راندمان کاری دستگاه را کاهش و زمان توقف و بلا استفاده بودن دستگاه را افزایش میدهند. با تبدیل این سیستمهای قدیمی به کنترلرهای مدرن و جدید علاوه بر اینکه زمان خواب دستگاه و خرابی های مکرر کاهش می یابد، باعث عیب یابی بسیار آسان، هزینه تعمیرات و نگهداری کمتر و افزایش راندمان تولید میشود. از دیگر مزایای این سیستمها ثبت زمان کارکرد ...
رنگ های مختلفی که در طراحی لایه ها استفاده می شود  را می توان از ترکیب RGB یا همان Red Green Blue ایجاد کرد.برای هر رنگ 255 قطره داریم و قصد داریم رنگها را در شکل hex نمایش دهیم. همونطور که میدونید اعداد در مبنای هگزادسیمال به صورت زیر نمایش داده می شوند : 
هر روزه وسایل جدیدی، به اینترنت متصل می‌شوند. ساعت‌های هوشمند نمونه‌ای از این وسایل محسوب می‌شوند. خودروها، سیستم روشنایی خانه‌ها، یخچال‌ها، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، همگی وسایلی هستند که به عنوان یک واحد مستقل به اینترنت افزوده می‌شوند. امروزه کامپیوترها، دیگر الزاماً به آن شکل سنتی که ما می‌شناسیم (صفحه کلید و کیس و مانیتور)‌ نیستند. بلکه در قالب قطعات کوچک، میکروکنترلرها، تراشه‌های ...
مقالات
«
 • کامپیوتر
 • برق-الکترونیک
 • طرح توجیهی
 • گزارش کار آموزی
 • برق قدرت
»
سیستم محاسباتی گرید از گروهی از برنامه ها و منابع که در سراسر ماشینهای گرید گسترده شده اند تشکیل میشود. گرید دارای محیطی پویا و منابع توزیعشده غیرمتمرکز است. یکی از مهمترین موضوعات درزمینهی اجرای کارها در محیط توزیع شده مسئله زمانبندی کارها میباشد، هدف از زمانبندی، واگذاری بهینه و مناسب کارها به وظایف است. زمانبندی جز مسائل NP-Complete میباشد و الگوریتمهای قطعی برای حل اینگونه مسائل مناسب نیستند ...
امــروزه بحران مصرف برق شايد مسئله اي مشكل سـاز براي آينده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جويي در مصـرف برق شايد بتوان نيمي از اين مشكل را حل نمود ، اما با كمي تدبير مي توان كمك بزرگي به آينده و اقتصاد نمود . ساخت دستگاه آنالايزر (VCA005) تنها گامي در بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد ، اين دستگاه با آناليز كامل از مصـرف انرژي نموداري بصورت ماكزيمم و مينيمم مصرف در اختيار كاربر قرار مي دهـد ، ...
در این گزارش کارآموزی به مراحل مختلف انجام شده روی شیر خام برای تولید انواع فرآوردهای آن پرداخته شده،همچنین انواع دستگاهای مختلف کارخانه شیر و قسمتهای مختلف این دستگاها(میزان تولید، ظرفیت و...) ذکر شده است. در یک کارخانه شیر انواع و اقسام سنسور ها برای کنترل مراحل مختلف تولید به کار برده میشود. در بخش بعدی این گزارش مهمترین سنسور های به کار رفته در چرخه تولید کارخانه شیر و عملکرد آنها را شرح داده ...
پایان نامه ی پیش رو که در 242 صفحه جمع آوری شده است کاملترین پایان نامه موجود در زمینه ی بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن میباشد. شبكه قدرت شامل سه بخش توليد ،انتقال و توزيع نيرو است . انرژي الكتريكي پس از توليد در نيروگاهها و عبور از شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كنندگان مي رسد در اين مسير مقداري از انرژي بدلايل مختلف تلف مي شود قدمت بحث تلفات در بخش توزیع به اندازه قدمت صنعت برق مي ...