// ارسال فایل با پورت سریال و متلب - الکترونیکا

الکترونیکا پروژه های الکترونیک و مکانیک

ارسال فایل با پورت سریال و متلب

این پروژه هر چند پروژه ای ساده به نظر میرسد ولی علاوه بر پیچیدگیهای مختلف در اجرا یک برنامه ی بسیار کاربردی است که اجرای آن در بسیاری از پروژه ها مورد نیاز است.ترکیب این پروژه با یک فرستنده ی nrf و یا hmr میتواند یک لینک ارتباطی بی سیم ایجاد نماید که خود پروژه ای جذابتر خواهد بود.در این برنامه هدف ما ارسال هر نوع فایلی با هر فرمتی با استفاده از پورت های سریال در نرم افزار matlab بوده که انتقال فایلهای بزرگ نیز در این ساختار میسر شده است.از جمله کاربردهای این پروژه انتقال عکس از طریق میکرو است که بسیار کاربردی است.

 راه اندازی پورت های سریال در نرم افزار matlab

با توجه به این که متلب یکی از قویترین نرم افزارهای مهندسی است.قدرت فوق العاده بالای انجام محاسبات پیچیده و جعبه ابزارهای مختلف matlab ویژگی این برنامه است. این قابلیت ها باعث میشود که به جای استفاده از PLCگران قیمت و صفحات نمایش HMI ازیک کامپیوتر باقییمت خیلی پایین تر و کاربردهای وسیع تر در پروژه های صنعتی استفاده کرد. از این رو میتوان از قابلیتهای فوق العاده نرم افزار matlab در پروژه های avr به راحتی بهره برد.شما برای یاد گیری ارتباط متلب با میکروکنترلرها میتواند به مطلب فیلم آموزش برقراری ارتباط سریال بین matlab,Proteus,avr  مراجعه نمایید. راه اندازی پورت سریال در نرم افزار متلب کار بسیار ساده ای است و برای شروع باید ابتدا دستورات کار با پورت سریال را مرور کنیم:

دستور serial:

شئ پورت سریال را ایجاد می کند. مثلا می توان نوشت:

s = serial(‘COM1′);

که شئ s را ایجاد می کند.

دستور fopen:

شئ پورت سریال را به وسیله متصل می کند. یعنی در حقیقت پورت را باز می کند.

fopen(s)

دستورfwrite:

داده های باینری را در وسیله می نویسد. fwrite(1) در هنگام اجرای این دستور به دیود نوری نگاه کنید که در این هنگام روشن و سپس خاموش می شود.

دستور fclose:

شئ پورت سریال را از وسیله جدا می کند.

fclose(s)

RS 232 male to female connector pinout

مشخصات اجزاء پورت سریال:

مشخصات ارتباطی، خواندن، نوشتن اجزای شئ پورت سریال به طور خلاصه در زیر برحسب الفبا آمده اند:

مشخصات ارتباطی:

 • BaudRate:سرعتی که بیتها فرستاده می شوند را مشخص می کند. توضیحات:شما BaudRate را بر حسب بیت بر ثانیه پیکربندی می کنید.بیت های ارسالی شامل بیت شروع، بیت های داده، بیت توازن،(اگر به کار روند) و بیت های توقف هستند.هر چند اگر بیت های داده ذخیره شوند. BaudRate سرعتی است که اطلاعات در کانال ارتباطی فرستاده می شود در مفهوم پورت سریال باود ۹۶۰۰ این معنی را می دهد که پورت سریال قادر به ارسال ماکزیمم ۹۶۰۰ بیت در هر ثانیه است.اگر واحد اطلاعاتی یک باود (یک بیت) باشد،bitrate وbaudrate با هم یکی هستند اگر یک باود به عنوان ده بیت داده شود،(برای مثال،هشت پالس بیتهای داده دو چارچوب بیتی)،bitrate هنوز ۹۶۰۰ است ولی baudrate، ۹۶۰۰/۱۰یعنی ۹۶۰ است. شما همیشه baudrate را بر حسب بیت در هر ثانیه پیکربندی می کنید.بنابرین در مثال بالا baudrate را ۹۶۰۰ تنظیم می کنید. توجه: هم کامپیوتر و هم دستگاه جانبی باید در یک باود تنظیم شوند برای اینکه شما بخواهید خواندن و نوشتن موفقی داشته باشید. برای این کار روی آیکون My computer کلیک راست کرده Manage را انتخاب می کنیم در صفحه باز شده Device Manager را انتخاب کرده و از سخت افزار های موجود در سمت راست Ports(Com&Lpt) را انتخاب می کنیم و روی + کلیک می نماییم، روی Communicaitions که مربوط به COM1 است دو بار کلیک کرده و در دیالوگ باز شده در تب Port Setting گزینه Bit per second را روی مقدار مورد نظر تنظیم می کنیم. Baudrate های استاندارد شامل ۱۱۰،۳۰۰،۶۰۰،۱۲۰۰،۲۴۰۰،۴۸۰۰،۹۶۰۰،۱۴۴۰۰ ،۱۹۲۰۰،۳۸۴۰۰،۵۷۶۰۰۱۱۵۲۰۰،۱۲۸۰۰۰ و۲۵۶۰۰۰ بیت در هر ثانیه است.
 • Databits:تعداد بیت های داده برای ارسال را مشخص می کند.که می توانند پنج،شش،هفت و یا هشت باشند.
 • Parity:نوع مقابله توازن را مشخص می کند. که خالی، زوج، فرد،علامت و یا فاصله است.
 • Stopbits:تعداد بیت های بکار رفته شده را برای نمایش انتهای بایت مشخص می کند.
 • Terminator:نوع کاراکتر پایان رساننده را مشخص می کند. مشخصات نوشتن:
 • BytesToOutput:شامل تعداد بایت هایی است که در بافر خروجی جریان دارند.
 • OutputBufferSize:سایز بافر خروجی را برحسب بایت شخص می کند.
 • Timeout: زمان نوشتن برای اینکه عملکرد خواندن و یا نوشتن کامل شود را مشخص می کند.
 • TransferStatus: اگر یک عملکرد خواندن و یا نوشتن آسنکرون در پروسه باشد را نمایش می دهد.
 • ValuesSent: مجموع تعداد مقادیر نوشته شده در وسیله را نمایش می دهد.

مشخصات خواندن:

 • BytesAvailable: تعداد بایت های قابل دسترسی در بافر ورودی را نمایش می دهد.
 • InputBufferSize: سایز بافر ورودی را برحسب بایت مشخص می کند.
 • ReadAsyncMode: مشخص می کند که آیا یک عمل خواندن آسنکرون پیوسته است یا دستی ؟
 • Timeout: در بالا توضیح داده شد.
 • TransferStatus: در بالا توضیح داده شد.
 • ValuesReceived: مجموع تعداد مقادیر خوانده شده از وسیله را نمایش می دهد.

توابع پر کاربرد برای کار با پورت سریال:

تابع fgetl:

یک خط متنی از وسیله را می خواند(با رها کردن terminator)
حالات استفاده :

tline = fgetl(obj)

[tline,count] = fgetl(obj)

[tline,count,msg] = fgetl(obj)

 • Obj:شئ پورت سریال است .
 • Tline:خواندن متن از وسیله ، بدون terminator
 • Count:تعداد مقادیر خوانده شده ، شامل terminator
 • Msg:یک پیغام نمایش داده می شود اگر عمل خواندن با موفقیت نباشد.

تابع fgets:

یک خط متنی از وسیله را می خواند(که شامل terminator می شود.)

حالات استفاده:

tline = fgets(obj)

[tline,count] = fgets(obj)

[tline,count,msg] = fgets(obj

 

 • Obj:شئ پورت سریال است .
 • Tline:خواندن متن از وسیله ،با terminator
 • Count:تعداد بایتهای خوانده شده ، شامل terminator
 • Msg:یک پیغام نمایش داده می شود اگر عمل خواندن با موفقیت نباشد.

تابع fprintf:

داده متنی را در وسیله می نویسد. 

حالات استفاده:

fprintf(obj,’cmd’)

fprintf(obj,’format’,'cmd’)

fprintf(obj,’cmd’,'mode’)

fprintf(obj,’format’,'cmd’,'mode’)

 • obj:شئ پورت سریال است .
 • Cmd:رشته نوشته شده در وسیله
 • Format:تعیین تبدیل در زبان C
 • Mode:مشخص می کند که داده سنکرون یا آسنکرون نوشته شود .

تابع fread :

داده باینری را از وسیله می خواند .حالات استفاده :

 

A = fread(obj,size)

A = fread(obj,size,’precision’)

[A,count] = fread(…)

[A,count,msg] = fread(…)

 • Obj:شئ پورت سریال است .
 • Size:تعداد مقادیر برای خواندن
 • Precision:تعداد بیت های خوانده شده برای هر مقدار، و تفسیر بیتها به عنوان کاراکتر ، صحیح و یا مقادیر با ممیز شناور
 • A:داده های باینری بازگشت داده شده به وسیله
 • Count:تعداد مقادیر خوانده شده
 • Msg:یک پیغام نمایش داده می شود اگر عمل خواندن با موفقیت نباشد.

تابع fscanf :

داده را از وسیله می خواند ، و فرمت متنی است .

A = fscanf(obj,formatSpec)

A = fscanf(obj,formatSpec,sizeA)

[A,count] = fscanf(___)

 • Obj: شئ پورت سریال است .
 • Format: تعیین تبدیل در زبان C
 • Size: تعداد مقادیر برای خواندن
 • A: داده های خوانده شده از وسیله که فرمت آن متنی است .
 • Count: تعداد مقادیر خوانده شده
 • Msg: یک پیغام نمایش داده می شود اگر عمل خواندن با موفقیت نباشد.

تابع length :

طول آرایه شئ پورت سریال را تعیین می کند .

Length(obj)

تابع size:

 

d = size(obj)

[m,n] = size(obj)

[m1,m2,...,mn] = size(obj)

m = size(obj,dim)

 

 • obj: شئ پورت سریال است .
 • Dim:بعد شئ پورت سریال
 • D:تعداد سطر ها و ستون ها در شئ
 • M: تعداد سطر ها در شئ ، یا طول بعد مشخص شده
 • N: تعداد ستون ها در شئ

نکات راه اندازی پورت سریال:

ارور معمولی که همواره در راه اندازی پورت سریال در پورت سریال وجود دارد به شکل زیر است:

Error using serial/fopen (line 72) Open failed: Port: COM1 is not available. No ports are available. Use INSTRFIND to determine if other instrument objects are connected to the requested device

این ارو  معمولاً به خاطر وجود برخی متغیرهای ذخیره شده است که با حذف این متغیرها مشکل حل خواهد شد و با اضافه کردن کد زیر به ابتدای برنامه اتصال به پورت سریال برفرار خواهد شد:

delete(instrfind);
pause(0.1);

 نکته:

برای راه اندازی پورت سریال باید شماره پورت را درست وارد کرده باشید:

s=serial('COM1');

یعنی به جای COM1 باید عدد پورت سریال را که از بخش DEVICE MANAGER ویندوز به شکل زیر قابل شناسایی است قرار داد:

RS232 MATLAB

 

ارسال فایل با پورت سریال و متلب
ارسال فایل با پورت سریال و متلباین پروژه هر چند پروژه ای ساده به نظر میرسد ولی علاوه بر پیچیدگیهای مختلف در اجرا یک برنامه ی بسیار کاربردی است که اجرای آن در بسیاری از پروژه ها مورد نیاز است.ترکیب این پروژه با یک فرستنده ی nrf و یا hmr میتواند یک لینک ارتباطی بی سیم ایجاد نماید که خود پروژه ای جذابتر خواهد بود.در این برنامه هدف ما ارسال هر نوع فایلی با هر فرمتی با استفاده از پورت های سریال در نرم افزار matlab بوده که انتقال فایلهای بزرگ نیز در این ساختار میسر شده است.از جمله کاربردهای این پروژه انتقال عکس از طریق میکرو است که بسیار کاربردی است.
توضیحات بیشتر
قیمت : 15000 تومان

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
 • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
پروژه ها
«
 • AVR micro
 • PIC micro
 • ARM micro
 • FPGA
 • پروژهPLC-wincc
 • کامپیوتر نرم افزار
 • سخت افزار
 • روباتیک
 • میکروهای قدیمی
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • پروژه matlab
 • #C/C++
»
این پروژه شاید در نگاه اول ساده به نظر میرسد ولی در واقعیت به دلیل این که این سون سگمنتهای بزرگ با ولتاژ 12 ولت فعال میشوند به طوری که حتی با 10 ولت هم روشن نمیشوند و باید حتماً ولتاژ به 12 ولت برسد تا سگمنتها روشن شوند و همین موضوع باعث میشود تا شما در راه اندازی این سون سگمنها با مشکل تقویت ولتاژ رو به رو شوید. علاوه بر این در حالت مالتی پلکس شده در صورتی که در مدار خازن باشد باز هم سون سگمنتها ...
این پروژه توسط یکی از دوستان ارسال شده و یک ساعت در سایز بزرگ با میکرو pic هستش که میتونه دما و ساعت رو نمایش بده و فایل پروتیوس شماتیک و pcb رو هم داره و نکته مثبت مدار pcb سون سگمنت هستش که با استفاده از led طراحی شده و شما میتونید از همین pcb در مدارات دیگه هم استفاده کنید و خیلی جاها به کار میاد.پروژه مشابه همین با AVR که قبلاً تو سایت قرار داده بودم رو هم میتونید نگاه کنید.سون سگمنت کاتد ...
پروژه آسانسور 3 طبقه به صورت ""کامل و صد در صد تست شده"" آماده کردیم.آسانسور (Elevator) آسانسور وسیله‌ای دائمی است که در ساختمانها برای جابجایی عمودی افراد، بار و یا هر دو که در ترازهای معین توقف می‌کند و دارای یک اتاقک (کابین) است. این اتاقک بین حداقل دو ریل راهنما از جنس سخت (صلب) که عمودی (یا با حداکثر انحراف ۱۵ درجه از خط قائم) هستند حرکت می‌کند. آسانسورها در یک تقسیم‌بندی کلی به دو گروه اصلی ...
این برنامه با زبان vhdl نوشته شده و موج pwm را بر اساس عدد وارد شده تولید و به خروجی ارسال میکند.در این برنامه عدد 30 به معنای pwm کامل و 0 به معنای بدون موج خروجی میباشد.پروژه بر اساس ise طراحی شده است و برنامه ise را میتوانید از سایت دانلود نمایید.
این پروژه در مورد ژنراتور بادی می باشد به صورتی که ما در plc ان را شبیه سازی نموده و در حالت های زمان خطای شبکه مقدار توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری نموده و مقدار گشتاور را با توجه به شکل های زیر می توان تغییر داد تا سیستم در یک حالت پایداری در زمان خطای شبکه بتواند به کار خود ادامه دهد این پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است و نمونه کار در سایت های دیگر ندارد.
زبان اَسمبلی (Assembly language) یک زبان نزدیک به سخت افزار است که در رابطه ی مستیم با دستورات سخت افزار قرار دارد و در واقع هر معماری با یک زبان اسمبلی خاص خودش شناخته میشود.زبان اسمبلی در هر سخت افزار تعداد دستور متفاوت و اپرندهای مختلفی دارد و دیگر زبانهای سطح بالا بر اساس همین زبان طراحی و نوشته میشوند.
در واقع به معنی میلیون ها دستورالعمل در ثانیه، یکی از اولین پردازندهای RISC است که بصورت تجاری عرضه شده و در سال 1984 توسط تیمی دردانشگاه استانفورد طراحی شده است. پردازنده ای ساده ولی در عین حال قوی است. در تجهیزات مختلفی بصورت تعبیه شده استفاده شده است.  خصوصیات پردازندۀ MIPS تعداد زیاد رجیسترهای همه منظوره مجموعه کوچک دستورات اندازه دستورات ثابت ولی فرمت آنها متغیر است ...
در این پروژه یک بازوی مکانیکی طراحی و با استفاده از سروو موتور به کنترل آن میپردازیم.بازوی مکانیکی را با استفاده از اتوکد طراحی و با برش لیزر تمام قطعات آن را برش میدهیم و بعد با پیچ و مهره به هم اتصال میدهیم.در این پروژه از 4 عدد سروو موتور برای کنترل تمام بازوی مکانیکی استفاده شده است که به راحتی میتوان قطعات مختلف را با آن جابجا نمود.
میکرو کنترلر AT89C52 از شرکت Atmel یک میکزو کنترلر 8 بیتی از خانواده ی 8051 است که با ساختار CMOS طراحی شده و میتواند تا 24 مگا هرتز سرعت داشته باشد.از جمله امکانات این میکرو میتوان به 32 ورودی و خروجی بودن آن و همچنین 3 عدد تایمر کانتر 8 بیتی و 8 عدد وقفه و همچنین رابط سریال در آن اشاره کرد.برای برنامه نویسی این میکرو میتوان از زبان c و کامپایلر محبوب keil بهره برد البته با bascom ...
الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها - و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد.
سيستمهاي قدرت عموما به صورت سه فاز متعادل و در شرايط سينوسي ماندگار مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند. در چنين سيستمي اطلاع از ميزان توان عبوري از خطوط، همچنين ولتاژ در شينه هاي مختلف سيستم براي بهره برداران از شبكه قدرت از اهميت ويژهاي برخوردار است. خصوصا زماني كه سيستم در اثر عواملي چون نصب نيروگاههاي جديد، رشد بار و يا نصب خطوط انتقال جديد دستخوش تغييرات شده باشد. هدف از انجام مطالعات پخش بار، ...
در فایل زیر برای تمرین به چند سوال برنامه نویسی به زبان C به شرح زیر پاسخ داده ایم:1-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را صعودی مرتب نماید.2-برنامه ای بنویسید که دو عدد را بدون این که عملیات ضرب یا جمع استفاده نماید یک بار ضرب و یک بار تقسیم نمیاد.3-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را جمع و میانگین بگیرد.4-برنامه ای بنویسید که عددی 60 ...
آموزش
«
 • میکروها
 • کامپیوتر سخت افزار
 • کاربردی
 • مکاترونیک
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • برق صنعتی
 • طراحی وب
 • کامپیوتر نرم افزار
 • آموزشmatlab
 • VHDL,VERILOG
 • FPGA
 • #C/C++
 • نرم افزارهای برق
 • اندروید
»
برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟ برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، مراجعه شود .
این پروژه ی تحت عنوان (( ربات مسیر یاب هفت سنسور )) که در سه فصل تهیه شده است ، فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که در زمینه رباتیک وجود دارد و همچنین موضوعات مرتبط با آن مانند تاریخچه رباتیک ، انواع رباتها ، دسته بندی رباتها  پرداخته ایم. در فصل دوم کاربرد رباتها و همچنین اجزاء رباتها را مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم ، ساختن ربات مسیر یاب ، شرح عملکرد ربات ، توضیحات ...
شاید گاهی به یک قطعه نیاز داشته باشید ولی در پروتئوس وجود نداشته باشه من آموزشهای زیادی توی وب سایتهای مختلف دیدم ولی هیچ کدوم در مورد شبیه سازی یک قطعه که در شبیه سازی فعال باشه رو توضیح ندادن و اکثراً به شکل شماتیک و pcb آموزش رو محدود کردن.ولی در پروتوس میشه قطعاتی رو طراحی کرد که عملکرد واقعی رو از خودشون نشون بدن و در این ویدیو ما سعی کردیم که یک قطعه lm35 رو با پروتویوس بسازیم و عملکردشو ...
این برنامه یکی از جامع ترین نرم افزار های برق به شمار میرودکه مثل برنامه ی Spice به شما امکان طراحی مدار داده و هم خروجی مورد نظرتان را در اختیار شما قرار می دهد
فایرفاکس مرورگری کدباز، رایگان و انعطاف پذیر برای تمام کاربرانی است که می خواهند ضمن داشتن امنیت در اینترنت، از وب گردی لذت ببرند. معمولاً فایرفاکس انتخاب اول کاربران حرفه ای و البته برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب است.
پایتون (Python) یک زبان برنامه نویسی تفسیری ، داینامیک و شی گرا است که می توان از آن در نرم افزار ها و تکنولوژی های متنوع بهره برد . این زبان برنامه نویسی (در ایران پیتون هم تلفظ می شود) با داشتن کتابخانه های گسترده (library)روشهای بسیار قدرتمند و حرفه ای را برای کار با زبانها و ابزار های مختلف به آسانی فراهم می کند. متن باز (اوپن سورس) بوده و یادگیری و استفاده از آن در عرض چند روز ممکن است . کد ...
سیمولینک ابزاری قدرتمند برای شبیه سازی انواع سیستمها میباشد.نرم افزار matlab از نظر Simulink فوق العاده کاربردی و گسترده است. همچنین محیط گرافیکی guide نیز ابزار سودمند برای ایجاد gui (محیط گرافیکی) متناسب با سیستمهای مختلف میباشد.با ابزار guide در متلب میتوان به راحتی یک محیط گرافیکی ایجاد کرد. هدف از این آموزش یادگیری چگونگی برقراری ارتباط بین Simulink و guide در نرم افزار matlab است.از این رو ...
FPGA های متفاوتی توسط شرکتهای مختلف تولید میگردد که در ایران معروفترین آنها FPGAهای شرکت Xliinx و شرکتAltera میباشند. برای برنامه نویسی FPGAهای Xliinx از برنامه ی ise و برای برنامه نویسی Altera ها از max-plusII یا Quartus استفاده میکنیم.
نرم افزار ISE Design Suite محصولی از کمپانی Xilinx است که برای بهینه سازی نیرو و هزینه، از طریق بهره وری طراحی بیشتر، تولید شده است است. در واقع ابزارهای طراحی ISE با ارائه ی تکنولوژی هوشمند clock-gating، برای اولین بار، مصرف نیرو را تا سی درصد کاهش داده اند. همچنین این مجموعه نرم افزاری جدید پیشرفت هایی را در رزرو طراحی timing-driven، پشتیبانی برای طراحی plug-and-play و یک جریان طراحی بصری با ...
همان طور که می دانید توسط سوکت ها ما می توانیم میان برنامه ها و نرم افزارهای خود از راه دور ارتباط برقرار کنیم که البته این کار بین کامپیوترهای client و server انجام می شود.کلاینت در حقیقت، خدمات کامپیوتر بزرگتر را درخواست می کند. فرضا این خدمات می تواند شامل جست و جوی اطلاعات و ارسال انها به کلاینت باشد مانند هنگامی که یک پایگاه داده در وب مورد پرس و جو قرار می گیرد. نمونه های دیگری از این ...
سیستمهای کنترلی دستگاههای قدیمی علاوه بر استهلاک بالا و خرابیهای مکرر، راندمان کاری دستگاه را کاهش و زمان توقف و بلا استفاده بودن دستگاه را افزایش میدهند. با تبدیل این سیستمهای قدیمی به کنترلرهای مدرن و جدید علاوه بر اینکه زمان خواب دستگاه و خرابی های مکرر کاهش می یابد، باعث عیب یابی بسیار آسان، هزینه تعمیرات و نگهداری کمتر و افزایش راندمان تولید میشود. از دیگر مزایای این سیستمها ثبت زمان کارکرد ...
رنگ های مختلفی که در طراحی لایه ها استفاده می شود  را می توان از ترکیب RGB یا همان Red Green Blue ایجاد کرد.برای هر رنگ 255 قطره داریم و قصد داریم رنگها را در شکل hex نمایش دهیم. همونطور که میدونید اعداد در مبنای هگزادسیمال به صورت زیر نمایش داده می شوند : 
مقالات
«
 • کامپیوتر
 • برق-الکترونیک
 • طرح توجیهی
 • گزارش کار آموزی
 • برق قدرت
»
در این پژوهش ابتدا در مورد، ابتدا در مورد اثر انگشت و تاریخچه منطق فازی و همچنین شرح مختصری در مورد استفاده از منطق فازی در بیومتریک می پردازیم. در ادامه، کارهای که محققین در خصوص استفاده از روشهای فازی جهت شناسایی اثر انگشت انجام داده اند از جمله روش استفاده از منطق فازی در سیستم های اثر انگشت، معماری یک سیستم ترکیبی، و همچنین استفاده از رمز گذاری فازی برای نشان دادن ساختار ویژگی های برآمدگی های ...
امــروزه بحران مصرف برق شايد مسئله اي مشكل سـاز براي آينده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جويي در مصـرف برق شايد بتوان نيمي از اين مشكل را حل نمود ، اما با كمي تدبير مي توان كمك بزرگي به آينده و اقتصاد نمود . ساخت دستگاه آنالايزر (VCA005) تنها گامي در بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد ، اين دستگاه با آناليز كامل از مصـرف انرژي نموداري بصورت ماكزيمم و مينيمم مصرف در اختيار كاربر قرار مي دهـد ، ...
در این گزارش کارآموزی به مراحل مختلف انجام شده روی شیر خام برای تولید انواع فرآوردهای آن پرداخته شده،همچنین انواع دستگاهای مختلف کارخانه شیر و قسمتهای مختلف این دستگاها(میزان تولید، ظرفیت و...) ذکر شده است. در یک کارخانه شیر انواع و اقسام سنسور ها برای کنترل مراحل مختلف تولید به کار برده میشود. در بخش بعدی این گزارش مهمترین سنسور های به کار رفته در چرخه تولید کارخانه شیر و عملکرد آنها را شرح داده ...
پایان نامه ی پیش رو که در 242 صفحه جمع آوری شده است کاملترین پایان نامه موجود در زمینه ی بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن میباشد. شبكه قدرت شامل سه بخش توليد ،انتقال و توزيع نيرو است . انرژي الكتريكي پس از توليد در نيروگاهها و عبور از شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كنندگان مي رسد در اين مسير مقداري از انرژي بدلايل مختلف تلف مي شود قدمت بحث تلفات در بخش توزیع به اندازه قدمت صنعت برق مي ...