// ارسال فایل با پورت سریال و متلب - الکترونیکا

الکترونیکا پروژه های الکترونیک و مکانیک

ارسال فایل با پورت سریال و متلب

این پروژه هر چند پروژه ای ساده به نظر میرسد ولی علاوه بر پیچیدگیهای مختلف در اجرا یک برنامه ی بسیار کاربردی است که اجرای آن در بسیاری از پروژه ها مورد نیاز است.ترکیب این پروژه با یک فرستنده ی nrf و یا hmr میتواند یک لینک ارتباطی بی سیم ایجاد نماید که خود پروژه ای جذابتر خواهد بود.در این برنامه هدف ما ارسال هر نوع فایلی با هر فرمتی با استفاده از پورت های سریال در نرم افزار matlab بوده که انتقال فایلهای بزرگ نیز در این ساختار میسر شده است.از جمله کاربردهای این پروژه انتقال عکس از طریق میکرو است که بسیار کاربردی است.

 راه اندازی پورت های سریال در نرم افزار matlab

با توجه به این که متلب یکی از قویترین نرم افزارهای مهندسی است.قدرت فوق العاده بالای انجام محاسبات پیچیده و جعبه ابزارهای مختلف matlab ویژگی این برنامه است. این قابلیت ها باعث میشود که به جای استفاده از PLCگران قیمت و صفحات نمایش HMI ازیک کامپیوتر باقییمت خیلی پایین تر و کاربردهای وسیع تر در پروژه های صنعتی استفاده کرد. از این رو میتوان از قابلیتهای فوق العاده نرم افزار matlab در پروژه های avr به راحتی بهره برد.شما برای یاد گیری ارتباط متلب با میکروکنترلرها میتواند به مطلب فیلم آموزش برقراری ارتباط سریال بین matlab,Proteus,avr  مراجعه نمایید. راه اندازی پورت سریال در نرم افزار متلب کار بسیار ساده ای است و برای شروع باید ابتدا دستورات کار با پورت سریال را مرور کنیم:

دستور serial:

شئ پورت سریال را ایجاد می کند. مثلا می توان نوشت:

s = serial(‘COM1′);

که شئ s را ایجاد می کند.

دستور fopen:

شئ پورت سریال را به وسیله متصل می کند. یعنی در حقیقت پورت را باز می کند.

fopen(s)

دستورfwrite:

داده های باینری را در وسیله می نویسد. fwrite(1) در هنگام اجرای این دستور به دیود نوری نگاه کنید که در این هنگام روشن و سپس خاموش می شود.

دستور fclose:

شئ پورت سریال را از وسیله جدا می کند.

fclose(s)

RS 232 male to female connector pinout

مشخصات اجزاء پورت سریال:

مشخصات ارتباطی، خواندن، نوشتن اجزای شئ پورت سریال به طور خلاصه در زیر برحسب الفبا آمده اند:

مشخصات ارتباطی:

 • BaudRate:سرعتی که بیتها فرستاده می شوند را مشخص می کند. توضیحات:شما BaudRate را بر حسب بیت بر ثانیه پیکربندی می کنید.بیت های ارسالی شامل بیت شروع، بیت های داده، بیت توازن،(اگر به کار روند) و بیت های توقف هستند.هر چند اگر بیت های داده ذخیره شوند. BaudRate سرعتی است که اطلاعات در کانال ارتباطی فرستاده می شود در مفهوم پورت سریال باود ۹۶۰۰ این معنی را می دهد که پورت سریال قادر به ارسال ماکزیمم ۹۶۰۰ بیت در هر ثانیه است.اگر واحد اطلاعاتی یک باود (یک بیت) باشد،bitrate وbaudrate با هم یکی هستند اگر یک باود به عنوان ده بیت داده شود،(برای مثال،هشت پالس بیتهای داده دو چارچوب بیتی)،bitrate هنوز ۹۶۰۰ است ولی baudrate، ۹۶۰۰/۱۰یعنی ۹۶۰ است. شما همیشه baudrate را بر حسب بیت در هر ثانیه پیکربندی می کنید.بنابرین در مثال بالا baudrate را ۹۶۰۰ تنظیم می کنید. توجه: هم کامپیوتر و هم دستگاه جانبی باید در یک باود تنظیم شوند برای اینکه شما بخواهید خواندن و نوشتن موفقی داشته باشید. برای این کار روی آیکون My computer کلیک راست کرده Manage را انتخاب می کنیم در صفحه باز شده Device Manager را انتخاب کرده و از سخت افزار های موجود در سمت راست Ports(Com&Lpt) را انتخاب می کنیم و روی + کلیک می نماییم، روی Communicaitions که مربوط به COM1 است دو بار کلیک کرده و در دیالوگ باز شده در تب Port Setting گزینه Bit per second را روی مقدار مورد نظر تنظیم می کنیم. Baudrate های استاندارد شامل ۱۱۰،۳۰۰،۶۰۰،۱۲۰۰،۲۴۰۰،۴۸۰۰،۹۶۰۰،۱۴۴۰۰ ،۱۹۲۰۰،۳۸۴۰۰،۵۷۶۰۰۱۱۵۲۰۰،۱۲۸۰۰۰ و۲۵۶۰۰۰ بیت در هر ثانیه است.
 • Databits:تعداد بیت های داده برای ارسال را مشخص می کند.که می توانند پنج،شش،هفت و یا هشت باشند.
 • Parity:نوع مقابله توازن را مشخص می کند. که خالی، زوج، فرد،علامت و یا فاصله است.
 • Stopbits:تعداد بیت های بکار رفته شده را برای نمایش انتهای بایت مشخص می کند.
 • Terminator:نوع کاراکتر پایان رساننده را مشخص می کند. مشخصات نوشتن:
 • BytesToOutput:شامل تعداد بایت هایی است که در بافر خروجی جریان دارند.
 • OutputBufferSize:سایز بافر خروجی را برحسب بایت شخص می کند.
 • Timeout: زمان نوشتن برای اینکه عملکرد خواندن و یا نوشتن کامل شود را مشخص می کند.
 • TransferStatus: اگر یک عملکرد خواندن و یا نوشتن آسنکرون در پروسه باشد را نمایش می دهد.
 • ValuesSent: مجموع تعداد مقادیر نوشته شده در وسیله را نمایش می دهد.

مشخصات خواندن:

 • BytesAvailable: تعداد بایت های قابل دسترسی در بافر ورودی را نمایش می دهد.
 • InputBufferSize: سایز بافر ورودی را برحسب بایت مشخص می کند.
 • ReadAsyncMode: مشخص می کند که آیا یک عمل خواندن آسنکرون پیوسته است یا دستی ؟
 • Timeout: در بالا توضیح داده شد.
 • TransferStatus: در بالا توضیح داده شد.
 • ValuesReceived: مجموع تعداد مقادیر خوانده شده از وسیله را نمایش می دهد.

توابع پر کاربرد برای کار با پورت سریال:

تابع fgetl:

یک خط متنی از وسیله را می خواند(با رها کردن terminator)
حالات استفاده :

tline = fgetl(obj)

[tline,count] = fgetl(obj)

[tline,count,msg] = fgetl(obj)

 • Obj:شئ پورت سریال است .
 • Tline:خواندن متن از وسیله ، بدون terminator
 • Count:تعداد مقادیر خوانده شده ، شامل terminator
 • Msg:یک پیغام نمایش داده می شود اگر عمل خواندن با موفقیت نباشد.

تابع fgets:

یک خط متنی از وسیله را می خواند(که شامل terminator می شود.)

حالات استفاده:

tline = fgets(obj)

[tline,count] = fgets(obj)

[tline,count,msg] = fgets(obj

 

 • Obj:شئ پورت سریال است .
 • Tline:خواندن متن از وسیله ،با terminator
 • Count:تعداد بایتهای خوانده شده ، شامل terminator
 • Msg:یک پیغام نمایش داده می شود اگر عمل خواندن با موفقیت نباشد.

تابع fprintf:

داده متنی را در وسیله می نویسد. 

حالات استفاده:

fprintf(obj,’cmd’)

fprintf(obj,’format’,'cmd’)

fprintf(obj,’cmd’,'mode’)

fprintf(obj,’format’,'cmd’,'mode’)

 • obj:شئ پورت سریال است .
 • Cmd:رشته نوشته شده در وسیله
 • Format:تعیین تبدیل در زبان C
 • Mode:مشخص می کند که داده سنکرون یا آسنکرون نوشته شود .

تابع fread :

داده باینری را از وسیله می خواند .حالات استفاده :

 

A = fread(obj,size)

A = fread(obj,size,’precision’)

[A,count] = fread(…)

[A,count,msg] = fread(…)

 • Obj:شئ پورت سریال است .
 • Size:تعداد مقادیر برای خواندن
 • Precision:تعداد بیت های خوانده شده برای هر مقدار، و تفسیر بیتها به عنوان کاراکتر ، صحیح و یا مقادیر با ممیز شناور
 • A:داده های باینری بازگشت داده شده به وسیله
 • Count:تعداد مقادیر خوانده شده
 • Msg:یک پیغام نمایش داده می شود اگر عمل خواندن با موفقیت نباشد.

تابع fscanf :

داده را از وسیله می خواند ، و فرمت متنی است .

A = fscanf(obj,formatSpec)

A = fscanf(obj,formatSpec,sizeA)

[A,count] = fscanf(___)

 • Obj: شئ پورت سریال است .
 • Format: تعیین تبدیل در زبان C
 • Size: تعداد مقادیر برای خواندن
 • A: داده های خوانده شده از وسیله که فرمت آن متنی است .
 • Count: تعداد مقادیر خوانده شده
 • Msg: یک پیغام نمایش داده می شود اگر عمل خواندن با موفقیت نباشد.

تابع length :

طول آرایه شئ پورت سریال را تعیین می کند .

Length(obj)

تابع size:

 

d = size(obj)

[m,n] = size(obj)

[m1,m2,...,mn] = size(obj)

m = size(obj,dim)

 

 • obj: شئ پورت سریال است .
 • Dim:بعد شئ پورت سریال
 • D:تعداد سطر ها و ستون ها در شئ
 • M: تعداد سطر ها در شئ ، یا طول بعد مشخص شده
 • N: تعداد ستون ها در شئ

نکات راه اندازی پورت سریال:

ارور معمولی که همواره در راه اندازی پورت سریال در پورت سریال وجود دارد به شکل زیر است:

Error using serial/fopen (line 72) Open failed: Port: COM1 is not available. No ports are available. Use INSTRFIND to determine if other instrument objects are connected to the requested device

این ارو  معمولاً به خاطر وجود برخی متغیرهای ذخیره شده است که با حذف این متغیرها مشکل حل خواهد شد و با اضافه کردن کد زیر به ابتدای برنامه اتصال به پورت سریال برفرار خواهد شد:

delete(instrfind);
pause(0.1);

 نکته:

برای راه اندازی پورت سریال باید شماره پورت را درست وارد کرده باشید:

s=serial('COM1');

یعنی به جای COM1 باید عدد پورت سریال را که از بخش DEVICE MANAGER ویندوز به شکل زیر قابل شناسایی است قرار داد:

RS232 MATLAB

 

ارسال فایل با پورت سریال و متلب
ارسال فایل با پورت سریال و متلباین پروژه هر چند پروژه ای ساده به نظر میرسد ولی علاوه بر پیچیدگیهای مختلف در اجرا یک برنامه ی بسیار کاربردی است که اجرای آن در بسیاری از پروژه ها مورد نیاز است.ترکیب این پروژه با یک فرستنده ی nrf و یا hmr میتواند یک لینک ارتباطی بی سیم ایجاد نماید که خود پروژه ای جذابتر خواهد بود.در این برنامه هدف ما ارسال هر نوع فایلی با هر فرمتی با استفاده از پورت های سریال در نرم افزار matlab بوده که انتقال فایلهای بزرگ نیز در این ساختار میسر شده است.از جمله کاربردهای این پروژه انتقال عکس از طریق میکرو است که بسیار کاربردی است.
توضیحات بیشتر
قیمت : 15000 تومان

دیدگاه های ارسالی (0)

هنوز نظری از طرف شما ارسال نشده

بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
0 کاراکتر
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت
کد تصویری را وارد کنید
پروژه ها
«
 • PIC micro
 • ARM micro
 • FPGA
 • پروژهPLC-wincc
 • کامپیوتر نرم افزار
 • سخت افزار
 • روباتیک
 • میکروهای قدیمی
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • پروژه matlab
 • #C/C++
 • آردوینو
 • esp8266
 • AVR
»
این پروژه توسط یکی از دوستان ارسال شده و یک ساعت در سایز بزرگ با میکرو pic هستش که میتونه دما و ساعت رو نمایش بده و فایل پروتیوس شماتیک و pcb رو هم داره و نکته مثبت مدار pcb سون سگمنت هستش که با استفاده از led طراحی شده و شما میتونید از همین pcb در مدارات دیگه هم استفاده کنید و خیلی جاها به کار میاد.پروژه مشابه همین با AVR که قبلاً تو سایت قرار داده بودم رو هم میتونید نگاه کنید.سون سگمنت کاتد ...
این برد آموزشی arm رو از توی اینترنت گرفتم که تمام قطعاتش smd و pcb اون نیاز به متالیزه داشت از اونجائی که تو بیشتر شهر های ایران متالیزه نمیکنند تمام قطعاتشو تبدیل به DIP کردم و گذاشتم تو سایت چند تا via زیر میکرو هست که میتونید یک سیم افشان لخت کنید یک رشته از اونو از بالا کج کنید و با کمترین مقدار لحیم بالارو با پائین فیبر اتصال بدید من امتحان کردم جواب داد همان گونه که در تصویر میبینید ...
این برنامه با زبان vhdl نوشته شده و موج pwm را بر اساس عدد وارد شده تولید و به خروجی ارسال میکند.در این برنامه عدد 30 به معنای pwm کامل و 0 به معنای بدون موج خروجی میباشد.پروژه بر اساس ise طراحی شده است و برنامه ise را میتوانید از سایت دانلود نمایید.
این پروژه در مورد ژنراتور بادی می باشد به صورتی که ما در plc ان را شبیه سازی نموده و در حالت های زمان خطای شبکه مقدار توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری نموده و مقدار گشتاور را با توجه به شکل های زیر می توان تغییر داد تا سیستم در یک حالت پایداری در زمان خطای شبکه بتواند به کار خود ادامه دهد این پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است و نمونه کار در سایت های دیگر ندارد.
زبان اَسمبلی (Assembly language) یک زبان نزدیک به سخت افزار است که در رابطه ی مستیم با دستورات سخت افزار قرار دارد و در واقع هر معماری با یک زبان اسمبلی خاص خودش شناخته میشود.زبان اسمبلی در هر سخت افزار تعداد دستور متفاوت و اپرندهای مختلفی دارد و دیگر زبانهای سطح بالا بر اساس همین زبان طراحی و نوشته میشوند.
قبلاً یک پروژه در سایت به نام چراغ راهنمایی با vhdl وجود داشت که با ISE طراحی شده بود و این بار همان پروژه با نرم افزار Quartus و با جزییات بیشتری طراحی شده و کمی بهینه تر شده.این مدار بر اساس سوال زیر طراحی شده است که در آن 6 حالت در نظر گرفته شده که تاخیر در هر مرحله با مرحله قبل فرق دارد و بر اساس جدول داده شده در سوال است.در این 6 حالت باید 6 عدد LED برای چراغ راهنما کنترل شوند که در هر مرحله ...
در این پروژه یک بازوی مکانیکی طراحی و با استفاده از سروو موتور به کنترل آن میپردازیم.بازوی مکانیکی را با استفاده از اتوکد طراحی و با برش لیزر تمام قطعات آن را برش میدهیم و بعد با پیچ و مهره به هم اتصال میدهیم.در این پروژه از 4 عدد سروو موتور برای کنترل تمام بازوی مکانیکی استفاده شده است که به راحتی میتوان قطعات مختلف را با آن جابجا نمود.
میکرو کنترلر AT89C52 از شرکت Atmel یک میکزو کنترلر 8 بیتی از خانواده ی 8051 است که با ساختار CMOS طراحی شده و میتواند تا 24 مگا هرتز سرعت داشته باشد.از جمله امکانات این میکرو میتوان به 32 ورودی و خروجی بودن آن و همچنین 3 عدد تایمر کانتر 8 بیتی و 8 عدد وقفه و همچنین رابط سریال در آن اشاره کرد.برای برنامه نویسی این میکرو میتوان از زبان c و کامپایلر محبوب keil بهره برد البته با bascom ...
الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها - و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد.
پروفسورلطفي زاده "هنگامي كه پيچيدگي بالا مي رود عبارات دقيق معناي خود را از دست ميدهند و عبارات معنادار دقت خود را از دست ميدهند" به دست آوردن تابع تبدیل سیتمهای پیچیده ای که رابطه بین ورودی و خروجی آنها قائده و قانون ریاضی به خود نمیگیرد کار حضرت فیل است!اینجاست که منطق خوشمزه فازی به داد میرسد!در این پروژه جالب و کاربردی با بهره گیری از منطق فازی در نرم افزار متلب و استفاده از میکروکنترلر ...
در فایل زیر برای تمرین به چند سوال برنامه نویسی به زبان C به شرح زیر پاسخ داده ایم:1-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را صعودی مرتب نماید.2-برنامه ای بنویسید که دو عدد را بدون این که عملیات ضرب یا جمع استفاده نماید یک بار ضرب و یک بار تقسیم نمیاد.3-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را جمع و میانگین بگیرد.4-برنامه ای بنویسید که عددی 60 ...
در این آموزش نحوه ی اتصال دو سنسور MPU6050 به برد آردینو و نمایش همزمان خروجی آن ها روی سریال مانیتور و همچنین ذخیره ی این خروجی ها بر روی حافظه به منظور تحلیل داده ها توضیح داده می شود.
ماژول ESP8266 یک ماژول قدرتمند و همه کاره در زمینه ی IOT است که در سالهای اخیر کاربردهای گسترده ای در اینترنت اشیا پیدا کرده و تنها نقطه ضعف این ماژول مصرف بالای ماژول در حدود 100 میلی آمپر و امکانات کم ماژول در حالت اسلیپ است که احتمالا در ورژنهای بعدی توسط سازنده مورد توجه قرار خواهد گرفت.در این پروژه سعی کرده ایم تا یک ماژول کاربردی شبیه به نود ام سیو NodeMCU  طراحی کنیم و با اتصال ...
در این پروژه با استفاده از سنسور DHT22 و ماژول SIM800 و یک ATMEGA128 مقادیر دما و رطوبت را با ارسال SMS درخواست به سیم کارت متصل به دستگاه با یک SMS دریافت خواهیم کرد و علاوه بر این با تعیین ست پوینت دما و رطوبت میتوان با استفاده از دو عدد رله به طور اتوماتیک دمای محیط را کنترل نمود.در واقع یک رله در صورت عبور از مقدار ماکزیمم دما فعال میگردد و در صورت کاهش و عبور از مقدار مینیمم خاموش خواهد شد ...
آموزش
«
 • میکروها
 • کامپیوتر سخت افزار
 • کاربردی
 • مکاترونیک
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • برق صنعتی
 • طراحی وب
 • کامپیوتر نرم افزار
 • آموزشmatlab
 • VHDL,VERILOG
 • FPGA
 • #C/C++
 • نرم افزارهای برق
 • اندروید
 • اینترنت اشیاء (IOT)
»
MPLAB یک آی دی ای (IDE) منتشر شده از شرکت میکرو چیپ برای توسعه برنامه بر روی چیپ های PIC میباشد که هم اکنون آخرین ورژن آن با نام MPLAB X منتشر شده است. اگر خود برنامه ی MPLAB X IDE رو نصب کنید فقط می توانید به زبان اسمبلی در این برنامه کد نویسی کنید برای اینکه بتونید به زبان C کد بنویسید باید MPLAB XC8 Compiler رو هم روی سیستم نصب داشته باشید. برای نصب MPLAB x شما باید جاوا را در سیستم نصب داشته ...
برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟ برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، مراجعه شود .
این پروژه ی تحت عنوان (( ربات مسیر یاب هفت سنسور )) که در سه فصل تهیه شده است ، فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که در زمینه رباتیک وجود دارد و همچنین موضوعات مرتبط با آن مانند تاریخچه رباتیک ، انواع رباتها ، دسته بندی رباتها  پرداخته ایم. در فصل دوم کاربرد رباتها و همچنین اجزاء رباتها را مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم ، ساختن ربات مسیر یاب ، شرح عملکرد ربات ، توضیحات ...
پس از سال ۲۰۰۰ که با فراگیر شدن اینترنت جهانی و مفهوم دهکده جهانی واژه اینترنت چیزها نیز مطرح شد که هدفش ایجاد یک سیستم یک پارچه با قابلیت کنترل از طریق شبکه بود.اما چالشهای اصلی این ایده شامل امنیت‌ و پیچیدگی سطوح اجرای و بستر نامناسب (اینترنت بستر قابل اطمینانی از نظر اتصال پایدار نیست) و همچنین نبود یک سخت افزار قدرتمند و ارزان با ارتباطی دو طرفه و پایدار با مصرف انرژی پایین که از اهداف اصلی ...
این برنامه یکی از جامع ترین نرم افزار های برق به شمار میرودکه مثل برنامه ی Spice به شما امکان طراحی مدار داده و هم خروجی مورد نظرتان را در اختیار شما قرار می دهد
فایرفاکس مرورگری کدباز، رایگان و انعطاف پذیر برای تمام کاربرانی است که می خواهند ضمن داشتن امنیت در اینترنت، از وب گردی لذت ببرند. معمولاً فایرفاکس انتخاب اول کاربران حرفه ای و البته برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب است.
پایتون (Python) یک زبان برنامه نویسی تفسیری ، داینامیک و شی گرا است که می توان از آن در نرم افزار ها و تکنولوژی های متنوع بهره برد . این زبان برنامه نویسی (در ایران پیتون هم تلفظ می شود) با داشتن کتابخانه های گسترده (library)روشهای بسیار قدرتمند و حرفه ای را برای کار با زبانها و ابزار های مختلف به آسانی فراهم می کند. متن باز (اوپن سورس) بوده و یادگیری و استفاده از آن در عرض چند روز ممکن است . کد ...
سیمولینک ابزاری قدرتمند برای شبیه سازی انواع سیستمها میباشد.نرم افزار matlab از نظر Simulink فوق العاده کاربردی و گسترده است. همچنین محیط گرافیکی guide نیز ابزار سودمند برای ایجاد gui (محیط گرافیکی) متناسب با سیستمهای مختلف میباشد.با ابزار guide در متلب میتوان به راحتی یک محیط گرافیکی ایجاد کرد. هدف از این آموزش یادگیری چگونگی برقراری ارتباط بین Simulink و guide در نرم افزار matlab است.از این رو ...
این خودآموز به زبان فارسی نگاشته شده و برای آشنایی مقدماتی با نحو زبان Verilog و توانایی‌های آن مفید است، مخاطب این خودآموز آن دسته از علاقه‌مندانی می‌باشند كه با زبان Verilog‌ آشنایی ندارند.زبان‌های توصیف سخت‌افزار یكی از مهمترین ابزار‌های مدرن طراحی سخت‌افزار‌ها می‌باشد كه كاربرد آنها در صنعت رو به افزایش ‌است به طوری كه امروزه عضو جدا نشدنی فرایند طراحی تا پیاده سازی سخت‌افزار‌های مدرن به شمار ...
نرم افزار ISE Design Suite محصولی از کمپانی Xilinx است که برای بهینه سازی نیرو و هزینه، از طریق بهره وری طراحی بیشتر، تولید شده است است. در واقع ابزارهای طراحی ISE با ارائه ی تکنولوژی هوشمند clock-gating، برای اولین بار، مصرف نیرو را تا سی درصد کاهش داده اند. همچنین این مجموعه نرم افزاری جدید پیشرفت هایی را در رزرو طراحی timing-driven، پشتیبانی برای طراحی plug-and-play و یک جریان طراحی بصری با ...
همان طور که می دانید توسط سوکت ها ما می توانیم میان برنامه ها و نرم افزارهای خود از راه دور ارتباط برقرار کنیم که البته این کار بین کامپیوترهای client و server انجام می شود.کلاینت در حقیقت، خدمات کامپیوتر بزرگتر را درخواست می کند. فرضا این خدمات می تواند شامل جست و جوی اطلاعات و ارسال انها به کلاینت باشد مانند هنگامی که یک پایگاه داده در وب مورد پرس و جو قرار می گیرد. نمونه های دیگری از این ...
سیستمهای کنترلی دستگاههای قدیمی علاوه بر استهلاک بالا و خرابیهای مکرر، راندمان کاری دستگاه را کاهش و زمان توقف و بلا استفاده بودن دستگاه را افزایش میدهند. با تبدیل این سیستمهای قدیمی به کنترلرهای مدرن و جدید علاوه بر اینکه زمان خواب دستگاه و خرابی های مکرر کاهش می یابد، باعث عیب یابی بسیار آسان، هزینه تعمیرات و نگهداری کمتر و افزایش راندمان تولید میشود. از دیگر مزایای این سیستمها ثبت زمان کارکرد ...
رنگ های مختلفی که در طراحی لایه ها استفاده می شود  را می توان از ترکیب RGB یا همان Red Green Blue ایجاد کرد.برای هر رنگ 255 قطره داریم و قصد داریم رنگها را در شکل hex نمایش دهیم. همونطور که میدونید اعداد در مبنای هگزادسیمال به صورت زیر نمایش داده می شوند : 
هر روزه وسایل جدیدی، به اینترنت متصل می‌شوند. ساعت‌های هوشمند نمونه‌ای از این وسایل محسوب می‌شوند. خودروها، سیستم روشنایی خانه‌ها، یخچال‌ها، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، همگی وسایلی هستند که به عنوان یک واحد مستقل به اینترنت افزوده می‌شوند. امروزه کامپیوترها، دیگر الزاماً به آن شکل سنتی که ما می‌شناسیم (صفحه کلید و کیس و مانیتور)‌ نیستند. بلکه در قالب قطعات کوچک، میکروکنترلرها، تراشه‌های ...
مقالات
«
 • کامپیوتر
 • برق-الکترونیک
 • طرح توجیهی
 • گزارش کار آموزی
 • برق قدرت
»
سیستم محاسباتی گرید از گروهی از برنامه ها و منابع که در سراسر ماشینهای گرید گسترده شده اند تشکیل میشود. گرید دارای محیطی پویا و منابع توزیعشده غیرمتمرکز است. یکی از مهمترین موضوعات درزمینهی اجرای کارها در محیط توزیع شده مسئله زمانبندی کارها میباشد، هدف از زمانبندی، واگذاری بهینه و مناسب کارها به وظایف است. زمانبندی جز مسائل NP-Complete میباشد و الگوریتمهای قطعی برای حل اینگونه مسائل مناسب نیستند ...
امــروزه بحران مصرف برق شايد مسئله اي مشكل سـاز براي آينده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جويي در مصـرف برق شايد بتوان نيمي از اين مشكل را حل نمود ، اما با كمي تدبير مي توان كمك بزرگي به آينده و اقتصاد نمود . ساخت دستگاه آنالايزر (VCA005) تنها گامي در بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد ، اين دستگاه با آناليز كامل از مصـرف انرژي نموداري بصورت ماكزيمم و مينيمم مصرف در اختيار كاربر قرار مي دهـد ، ...
در این گزارش کارآموزی به مراحل مختلف انجام شده روی شیر خام برای تولید انواع فرآوردهای آن پرداخته شده،همچنین انواع دستگاهای مختلف کارخانه شیر و قسمتهای مختلف این دستگاها(میزان تولید، ظرفیت و...) ذکر شده است. در یک کارخانه شیر انواع و اقسام سنسور ها برای کنترل مراحل مختلف تولید به کار برده میشود. در بخش بعدی این گزارش مهمترین سنسور های به کار رفته در چرخه تولید کارخانه شیر و عملکرد آنها را شرح داده ...
پایان نامه ی پیش رو که در 242 صفحه جمع آوری شده است کاملترین پایان نامه موجود در زمینه ی بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن میباشد. شبكه قدرت شامل سه بخش توليد ،انتقال و توزيع نيرو است . انرژي الكتريكي پس از توليد در نيروگاهها و عبور از شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كنندگان مي رسد در اين مسير مقداري از انرژي بدلايل مختلف تلف مي شود قدمت بحث تلفات در بخش توزیع به اندازه قدمت صنعت برق مي ...