// کامپیوتر - الکترونیکا

الکترونیکا پروژه های الکترونیک و مکانیک

سایت در حال به روز رسانی به نسخه ی جدید میباشد در صورت بروز مشکل با شماره ی 09213203841 تماس بگیرید

کامپیوتر

انتقال با تأخیر پایین

مزیت هاي کلیدي شبکه هاي حسگر بی سیم صنعتی (IWSNS) در پروسه اتوماسیون شامل کاهش هزینه کابل ، تقویت انعطاف پذیري و فعال سازي کاربري هاي جدید از جمله کنترل بی سیم می باشد. بهر حال انتقال به کانال شبکه بی سیم مستعد صدا و تداخل است که موجب اختلال در بسته هاي دریافتی در گره گیرنده می شود. براي افزایش ضریب اطمینان ارتباط در کانال هاي پر مصرف غالباً از کدهاي اصلاح خطا استفاده می شود . در این مقاله ما بحث براستفاده ازکدهاي (ForwardErrorCorrectoin) اصلاح خطاي پیش رو در IWSN براي توسعه ضریب اطمینان ارتباطات و نیز کاهش تعداد انتقال ها در محیط هاي صنعتی ناملایم (خشن ) داریم . ما اقدام به طرح شماتیک مناسبی براي حفاظت سطح MAC نمودیم درجایی که بسته به گروه هایی تقسیم شده و با استفاده از کدهاي سیستماتیک FEC کد گذاري می شود . جهت پیاده سازي کدهاي FEC مختلف در چیپ IWSN نمونه به ارزیابی محاسبه حافظه و براي حصول اطمینان پرداخته ایم که قوانین زمان بندي صریح براي تصدیق را نقض ننماییم نتایج ما نشان می دهند که برخی کدهاي FEC براي پیاده سازي درگره IWSN عمول، مناسب می باشند در حالی که داراي چندین نقص به سبب اثر بزرگ حافظه یا زمان گذاري و کدبرداري طولانی می باشند .

واژگان کلیدي : تأخیر پایین ، شبکه هاي حسگر بی سیم ، FEC ، ARQ ، ضریب اطمینان (قابل اطمینان)

استفاده از توسعه رفتار محور جهت بهبود تطابق رفتار سیستم با نیاز مشتری در خط تولید نرم افزار

خط تولید نرم افزار، رهیافتی برای توسعه ی سیستم های نرم افزاری است که قابلیت استفاده مجدد را علاوه بر سطح فنی، در سطح کسب و کار نیز میسر می کند. هدف در این رهیافت، تولید روشمند مجموعه ای از سیستم های نرم افزاری است که دارایی های مشترک و مدیریت شده ای را به اشتراک می گذارند. نتیجه چنین کاری، کاهش قابل توجه هزینه، زمان تولید و افزایش کیفیت محصول نهایی است. برای افزایش کیفیت محصول نهایی لازم است آزمون نرم افزار به گونه ای صورت بگیرد که اولا کامل و جامع باشد و ثانیا در جهت کاهش هزینه و زمان تولید، حجم آن به صورت خطی با تعداد نمونه های تولیدی از خط محصول رشد نکند. اغلب روش های مطرح شده تاکنون، تطابق میان محصول تولید شده با توقعات مشتری از سیستم را، به مراحل انتهایی چرخه توسعه نرم افزار موکول می کنند. در نتیجه در صورت عدم تطابق ، سازمان متحمل هزینه زیادی در جهت رفع تناقضات خواهد شد. مطالعات پیشین از مزایای آزمون خودکار کم بهره برده اند . هم چنین به نظرات خبره دامنه برای اولویت بندی آزمون توجهی نداشته اند. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از توسعه رفتار محور و گسترش آن در خط تولید نرم افزار، کاستی های مطرح شده را کمرنگ نماییم.

واژگان کلیدی: آزمون پذیرش ، آزمون نرم افزار ، توسعه رفتار محور ، تولید خودکار موارد آزمون ، خط تولید نرم افزار

امنیت در محاسبات ابری

امروزه محاسبات ابری توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. محاسبات ابری این پتانسیل را دارد که در چند سال آتی روش انجام محاسبات در سازمان ها را تغییر دهد. مزایای محاسبات ابری به سادگی قابل شناسایی است، این روش حافظه بیشتر، انعطاف پذیری بیشتر و از همه مهم تر کاهش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت. تمامی این مزایا برای کمک به رشد یک تجارت موفق لازم هستند. امتیازات بارز ابرها توجه بسیاری از سازمان ها را به خود جلب کرده است، اما جنبه ای که هنوز باعث عقب نشینی بسیاری از سازمان ها در برابر این فن آوری می گردد، نحوه امن سازی داده ها در ابر و اطمینان از امنیت محیط است . واژگان کلیدی: امنیت در محاسبات ابری ، تحمل خطا ، محاسبات ابری

بررسی چالش ها و مسائل امنیتی در سیستم های رایانش ابری

رایانش ابری مجموعه ای از سرویس های فناوری اطلاعات است که برای مشتریان بر روی اینترنت به صورت استیجاری با قابلیت افزایش و کاهش سرویس دهی با توجه به میزان نیاز به سرویس ها فراهم شده است. سرویس های رایانش ابری توسط فراهم آورنده ی آن که شامل بستر ابری است تحویل داده می شود. رایانش ابری یک مدل تجارت جدید جهت پذیرفتن سرویس های فناوری اطلاعات بدون نیاز به سرمایه گذاری اولیه را پیشنهاد می کند. باوجود سود بالقوه به دست آمده توسط رایانش ابری، به دلیل مسائل امنیتی و چالش های مربوط به آن، سازمان ها آن را به طور کامل نپذیرفته اند. یکی از اساسی و اصلی ترین مسائلی که از رشد رایانش ابری جلوگیری می کند مسئله ی امنیت است. تصور فرستادن اطلاعات یک سازمان بر روی ابر امری نگران کننده است و مشتریان باید درک مناسبی نسبت به خطراتی که درزهای اطلاعاتی در این محیط جدید، یعنی ابر، با خود به همراه دارند داشته باشند. این مقاله به بررسی مفاهیم و چالش ها و مسائل امنیتی درزمینه رایانش ابری می پردازد.

واژگان کلیدی: امنیت ، رایانش ابری ، فناوری اطلاعات ، مقیاس پذیری

بررسی حالت هاي تولید نسل تقارنی و منظم در بازي زندگی کانوي و ارتباط نداشتن به قانون تولد سلول

بازي زندگی کانوي مهمترین و مشهورترین نمونه اتوماتاي سلولی می باشد که علاوه بر استفاده در علوم مختلف می تواند تولید کننده اشکال زیبا در یک شبکه باشد. در این تحقیق ما بر روي شبکه هاي منظم آزمایش هاي را انجام دادیم و دریافتیم که اگر ورودي سیستم ما به صورت منظم و تقارنی باشد در نسل هاي بعدي هم شاهد شبکه اي منظم خواهیم بود. همچنین با تغییر پارامترهاي دیگر بازي زندگی کانوي دریافتیم که تولید نسل منظم در شبکه کانوي به قانون تولد بستگی ندارد و فقط به حالت آغازین شبکه بستگی دارد.

واژگان کلیدي: اتوماتاي سلولی ، بازي زندگی کانوي ، سلول ، منظم

خط کشف مجازي ، خودروهاي عبوري ، شمارش و کلاسبندي خودرو ، پردازش تصاویر

شمارش تعداد خودروها در دوره زمانی خاص، به حل مشکل ترافیک کمک میکند. همچنین شمارش اتوماتیک خودروها، در ورود و خروج خودروها به پارکینگها به کار میرود. یکی از این روشها استفاده از خط کشف مجازي میباشد. در این روش خودروهایی که از خطوط کشف مجازي عبور میکنند شمارش میشوند. از چالشهاي موجود در زمینه شمارش، شمارش اشتباهی خودروهاي عبوري در حال سبقت از هم میباشند که با استفاده از روش پیشنهادي خطوط مجازي چندگانه نامتقارن بهبود یافته است. روش پیشنهادي آزمایش شده براي فیلمهاي گرفته شده از بزرگراه زنجان-تبریز و چند فیلم دیگر براي حدود 100 وسیله نقلیه نرخ شناسایی 80 % را نشان میدهد.

واژگان کلیدي: خط کشف مجازي ، خودروهاي عبوري ، شمارش و کلاسبندي خودرو ، پردازش تصاویر

ارائه راهکاری برای بالابردن امنیت وکاهش سرقتهای فیشینگ

فیشینگ در عمل، به صورت ایجاد کپی دقیق رابط گرافیکی یک تارگاه معتبر مانند : بانکها انجام می شود . ابتدا کاربر از طریق پست الکترونیکی و یا آگهی های تبلیغاتی تارگاه های دیگر به این صفحه جعلی راهنمایی میشود . سپس از کاربر درخواست میشود تا اطلاعات کارت یا حساب خود را وارد نماید و به این صورت، کلاه برداران به اطلاعات اصلی حساب یا کارت افراد دسترسی پیدا میکنند . در این مقاله به ارائه راهکاری برای بالابردن امنیت و کاهش سرقتهای فیشینگ پرداخته ایم.

واژگان کلیدی: امنیت ، بانکداری ، سرقتهای فیشینگ ، حساب بانکی

شناسایی فازی کاربران ناهنجار در برنامه های تحت وب

در این مقاله رویکردی مبتنی بر فایل های XMLارائه گردیده، که قادر است به صورت مستقل از لایه کاربردی برنامه پیادهسازی شود، و بدون نیاز به آموزش اولیه، عملیات مربوط به تشخیص ناهنجاری ها را در سطح برنامه انجام دهد. رفتار طبیعی برنامه بهصورت خودکار براساس ساختار پایگاه داده، به طور دقیق در فایل هایXMLتعریف می شود. در ادامه جهت ایجاد انعطاف پذیری وبهبود در تشخیص کاربران ناهنجار، از قوانین فازی بهره گرفته شده است. این رویکرد در سامانه اتوماسیون تحقیقات علوم پزشکی مازندران (سیات) پیاده سازی گردید. نتایج به دست آمده از این ارزیابی، نشان دهنده افزایش دقت در تشخیص کاربران ناهنجار و کاهش نرخ تشخیص های غیر صحیح است.

واژگان کلیدی: امنیت ، تشخیص ناهنجاری ، برنامه وب ، قوانین فازی

افزایش نرخ صحیح بازشناسی گفتار با استفاده از تطبیق مدل زبانی

مدل های زبانی بشدت تحت تاثیر ویژگی های لغوی، نحوی و معنایی سخنان آموزش دیده است و در راستای جبران این نقص مساله تطبیق مدل های زبانی مطرح می شود. یکی از مهم ترین روش های تطبیق که در این مقاله بررسی می شود مدل STM می باشد. از طرفی از مهم ترین و پرکاربردترین مدل های زبانی، مدل های آماری زبان می باشند. در این مدل ها اغلب کلماتی ارائه می شوند که از لحاظ نحوی و معنایی و گاهی هم از لحاظ عملی نامناسب هستند. برای حل این مشکل استفاده از FLM یا مدل زبانی فاکتورگرا پیشنهاد شد. در این مقاله با توجه به نتایج بدست آمده خواهیم دید روش FLM با در نظر گرفتن اطلاعات نحوی متن مانند ادات سخن، و روش STM با توجه به بخش بندی متون و در نظر گرفتن موضوعات بخش ها قادر هستند مدل زبانی کاملتری تولید کرده و سبب بهبود نرخ صحیح بازشناسی کلمه شوند. در روش پیشنهادی دوم با تلفیق دو روش FLM و STM روش FSTM مطرح گردید که ضمن ارائه چهارچوب کلی و روابط مربوطه، عملکرد آنرا با روشهای تطبیق مدل زبانی متداول مقایسه نمودیم. نتایج آزمایشات کارایی بهتر روش پیشنهادی را نسبت به دیگر روشهای تطبیق نشان داد.

واژگان کلیدی: ادات سخن ، بازشناسی گفتار ، بخش بندی متن ، تطبیق مدل زبانی ، مدل زبانی

پروژه ها
«
 • PIC micro
 • ARM micro
 • FPGA
 • پروژهPLC-wincc
 • کامپیوتر نرم افزار
 • سخت افزار
 • روباتیک
 • میکروهای قدیمی
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • پروژه matlab
 • #C/C++
 • آردوینو
 • esp8266
 • AVR
»
این پروژه توسط یکی از دوستان ارسال شده و یک ساعت در سایز بزرگ با میکرو pic هستش که میتونه دما و ساعت رو نمایش بده و فایل پروتیوس شماتیک و pcb رو هم داره و نکته مثبت مدار pcb سون سگمنت هستش که با استفاده از led طراحی شده و شما میتونید از همین pcb در مدارات دیگه هم استفاده کنید و خیلی جاها به کار میاد.پروژه مشابه همین با AVR که قبلاً تو سایت قرار داده بودم رو هم میتونید نگاه کنید.سون سگمنت کاتد ...
این برد آموزشی arm رو از توی اینترنت گرفتم که تمام قطعاتش smd و pcb اون نیاز به متالیزه داشت از اونجائی که تو بیشتر شهر های ایران متالیزه نمیکنند تمام قطعاتشو تبدیل به DIP کردم و گذاشتم تو سایت چند تا via زیر میکرو هست که میتونید یک سیم افشان لخت کنید یک رشته از اونو از بالا کج کنید و با کمترین مقدار لحیم بالارو با پائین فیبر اتصال بدید من امتحان کردم جواب داد همان گونه که در تصویر میبینید ...
این برنامه با زبان vhdl نوشته شده و موج pwm را بر اساس عدد وارد شده تولید و به خروجی ارسال میکند.در این برنامه عدد 30 به معنای pwm کامل و 0 به معنای بدون موج خروجی میباشد.پروژه بر اساس ise طراحی شده است و برنامه ise را میتوانید از سایت دانلود نمایید.
این پروژه در مورد ژنراتور بادی می باشد به صورتی که ما در plc ان را شبیه سازی نموده و در حالت های زمان خطای شبکه مقدار توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری نموده و مقدار گشتاور را با توجه به شکل های زیر می توان تغییر داد تا سیستم در یک حالت پایداری در زمان خطای شبکه بتواند به کار خود ادامه دهد این پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است و نمونه کار در سایت های دیگر ندارد.
زبان اَسمبلی (Assembly language) یک زبان نزدیک به سخت افزار است که در رابطه ی مستیم با دستورات سخت افزار قرار دارد و در واقع هر معماری با یک زبان اسمبلی خاص خودش شناخته میشود.زبان اسمبلی در هر سخت افزار تعداد دستور متفاوت و اپرندهای مختلفی دارد و دیگر زبانهای سطح بالا بر اساس همین زبان طراحی و نوشته میشوند.
این تقسیم کننده دو عدد 16 بیتی را از ورودی گرفته و حاصل تقسیم را بر اساس خارج قسمت و باقیمانده تقسیم در خروجی نمایش میدهد.الگوریتم تقیسم بر اساس شیفت و تفریق میاشد و هنگامی که عدد خروجی کمترین مقدار را دارد یعنی مقدار باقیمانده از مقدار مقسوم علیه کمتر شود یک کلاک به معنای پایان تقسیم در خروجی ایجاد میکند و علاوه بر آن مقدار باقی مانده و خارج قسمت را در خروجی نمایش میدهد. این پروژه با نرم افزار ...
در این پروژه یک بازوی مکانیکی طراحی و با استفاده از سروو موتور به کنترل آن میپردازیم.بازوی مکانیکی را با استفاده از اتوکد طراحی و با برش لیزر تمام قطعات آن را برش میدهیم و بعد با پیچ و مهره به هم اتصال میدهیم.در این پروژه از 4 عدد سروو موتور برای کنترل تمام بازوی مکانیکی استفاده شده است که به راحتی میتوان قطعات مختلف را با آن جابجا نمود.
میکرو کنترلر AT89C52 از شرکت Atmel یک میکزو کنترلر 8 بیتی از خانواده ی 8051 است که با ساختار CMOS طراحی شده و میتواند تا 24 مگا هرتز سرعت داشته باشد.از جمله امکانات این میکرو میتوان به 32 ورودی و خروجی بودن آن و همچنین 3 عدد تایمر کانتر 8 بیتی و 8 عدد وقفه و همچنین رابط سریال در آن اشاره کرد.برای برنامه نویسی این میکرو میتوان از زبان c و کامپایلر محبوب keil بهره برد البته با bascom ...
الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها - و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد.
پروژه ضبط و پخش کننده صدا دارای واسط گرافیکی و امکانات پیشرفته با نرم افزار متلب را آماده کردیم.(این پروژه کامل و صد درصد تست شده است)   امکانات و قابلیتهای این پروژه: قابلیت کار با سیگنالهای صوتی تک کاناله، 8 و 16 بیتی قابلیت کار با سیگنالهای صوتی با هر فرکانس نمونه برداری در بازه 8 تا 32 کیلوهرتز امکان ضبط کردن، توقف هنگام ضبط و ادامه ضبط با واسط کاربری امکان تنظیم دقت چندیسازی و ...
در فایل زیر برای تمرین به چند سوال برنامه نویسی به زبان C به شرح زیر پاسخ داده ایم:1-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را صعودی مرتب نماید.2-برنامه ای بنویسید که دو عدد را بدون این که عملیات ضرب یا جمع استفاده نماید یک بار ضرب و یک بار تقسیم نمیاد.3-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را جمع و میانگین بگیرد.4-برنامه ای بنویسید که عددی 60 ...
سنسور DS18B20 به دلیل استفاده از یک سیم برای ارسال دیتا بسیار کاربردی و قابل استفاده در کاربردهای صنعتی است.درجه اطمینان این سنسور نسبت به سنسورهای تک سیمه دیگر بالاست لذا به کار بردن این سنسور در پروژه ای صنعتی توصیه میگردد.سنسور دماسنج DS18B20 از 9 تا 12 بیت محدوده کاری دارد و از نظر سنجش دما -55 درجه سانتی گراد و +125 درجه سانتی گراد می‌باشد. از ویژگی‌های بارز سنسور DS18B20 ارسال اطلاعات ...
ماژول ESP8266 یک ماژول قدرتمند و همه کاره در زمینه ی IOT است که در سالهای اخیر کاربردهای گسترده ای در اینترنت اشیا پیدا کرده و تنها نقطه ضعف این ماژول مصرف بالای ماژول در حدود 100 میلی آمپر و امکانات کم ماژول در حالت اسلیپ است که احتمالا در ورژنهای بعدی توسط سازنده مورد توجه قرار خواهد گرفت.در این پروژه سعی کرده ایم تا یک ماژول کاربردی شبیه به نود ام سیو NodeMCU  طراحی کنیم و با اتصال ...
این دستگاه یک ریموت کنترلر 4 کاناله است، به این معنی که قادر به کنترل ۴ وسیله برقی از راه دور با استفاده از فرستنده ها و گیرنده های رادیویی می باشد.در این پروژه از ماژولهای گیرنده ی ask استفاده شده است که ماژولهایی برای دریافت و دیکد دیتاهای ارسال شده بر اساس مدولاسیون دامنه میباشند.مدولاتور های دامنه هم ازران هستند و هم کم مصرف ولی عیب اصلی آنها نویز شدید روی موج ارسالی است که عملا در فرکانسهای ...
آموزش
«
 • میکروها
 • کامپیوتر سخت افزار
 • کاربردی
 • مکاترونیک
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • برق صنعتی
 • طراحی وب
 • کامپیوتر نرم افزار
 • آموزشmatlab
 • VHDL,VERILOG
 • FPGA
 • #C/C++
 • نرم افزارهای برق
 • اندروید
 • اینترنت اشیاء (IOT)
»
MPLAB یک آی دی ای (IDE) منتشر شده از شرکت میکرو چیپ برای توسعه برنامه بر روی چیپ های PIC میباشد که هم اکنون آخرین ورژن آن با نام MPLAB X منتشر شده است. اگر خود برنامه ی MPLAB X IDE رو نصب کنید فقط می توانید به زبان اسمبلی در این برنامه کد نویسی کنید برای اینکه بتونید به زبان C کد بنویسید باید MPLAB XC8 Compiler رو هم روی سیستم نصب داشته باشید. برای نصب MPLAB x شما باید جاوا را در سیستم نصب داشته ...
برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟ برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، مراجعه شود .
این پروژه ی تحت عنوان (( ربات مسیر یاب هفت سنسور )) که در سه فصل تهیه شده است ، فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که در زمینه رباتیک وجود دارد و همچنین موضوعات مرتبط با آن مانند تاریخچه رباتیک ، انواع رباتها ، دسته بندی رباتها  پرداخته ایم. در فصل دوم کاربرد رباتها و همچنین اجزاء رباتها را مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم ، ساختن ربات مسیر یاب ، شرح عملکرد ربات ، توضیحات ...
پس از سال ۲۰۰۰ که با فراگیر شدن اینترنت جهانی و مفهوم دهکده جهانی واژه اینترنت چیزها نیز مطرح شد که هدفش ایجاد یک سیستم یک پارچه با قابلیت کنترل از طریق شبکه بود.اما چالشهای اصلی این ایده شامل امنیت‌ و پیچیدگی سطوح اجرای و بستر نامناسب (اینترنت بستر قابل اطمینانی از نظر اتصال پایدار نیست) و همچنین نبود یک سخت افزار قدرتمند و ارزان با ارتباطی دو طرفه و پایدار با مصرف انرژی پایین که از اهداف اصلی ...
ریموت کنترل ها که به منظور کنترل از راه دور تجهیزات الکترونیکی استفاده می شوند، در بازار به صورت بصورت فیکس کد و لرن کد می باشند که در هر دو نوع این ریموت ها یک دیتای چهاربیتی به طریق کد دهی ارسال می شود. در اینجا به بررسی ویژگی ها و تفاوت های فیکس کد و لرن کد و اینکه کدام بهتر می باشد، می پردازیم.
فایرفاکس مرورگری کدباز، رایگان و انعطاف پذیر برای تمام کاربرانی است که می خواهند ضمن داشتن امنیت در اینترنت، از وب گردی لذت ببرند. معمولاً فایرفاکس انتخاب اول کاربران حرفه ای و البته برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب است.
پایتون (Python) یک زبان برنامه نویسی تفسیری ، داینامیک و شی گرا است که می توان از آن در نرم افزار ها و تکنولوژی های متنوع بهره برد . این زبان برنامه نویسی (در ایران پیتون هم تلفظ می شود) با داشتن کتابخانه های گسترده (library)روشهای بسیار قدرتمند و حرفه ای را برای کار با زبانها و ابزار های مختلف به آسانی فراهم می کند. متن باز (اوپن سورس) بوده و یادگیری و استفاده از آن در عرض چند روز ممکن است . کد ...
شاید در نگاه اول یادگیری و کار با شبکه های عصبی رو سخت و زمان بر بدونید. البته منابع و پروژه های اندکی،به زبان فارسی در این رابطه وجود دارد و این خود یادگیری رو یه مقدار دشوار میکنه. در این فیلم آموزشی میخوام در قالب مثالی شما رو با جعبه ابزار شبکه عصبی و کار با شبکه عصبی در نرم افزار متلب آشنا کنم. قطعا اگر با چند مثال آشنا شوید و مراحل کار رو یاد بگیرید درمدت کوتاهی میتونید با شبکه ...
این خودآموز به زبان فارسی نگاشته شده و برای آشنایی مقدماتی با نحو زبان Verilog و توانایی‌های آن مفید است، مخاطب این خودآموز آن دسته از علاقه‌مندانی می‌باشند كه با زبان Verilog‌ آشنایی ندارند.زبان‌های توصیف سخت‌افزار یكی از مهمترین ابزار‌های مدرن طراحی سخت‌افزار‌ها می‌باشد كه كاربرد آنها در صنعت رو به افزایش ‌است به طوری كه امروزه عضو جدا نشدنی فرایند طراحی تا پیاده سازی سخت‌افزار‌های مدرن به شمار ...
نرم افزار ISE Design Suite محصولی از کمپانی Xilinx است که برای بهینه سازی نیرو و هزینه، از طریق بهره وری طراحی بیشتر، تولید شده است است. در واقع ابزارهای طراحی ISE با ارائه ی تکنولوژی هوشمند clock-gating، برای اولین بار، مصرف نیرو را تا سی درصد کاهش داده اند. همچنین این مجموعه نرم افزاری جدید پیشرفت هایی را در رزرو طراحی timing-driven، پشتیبانی برای طراحی plug-and-play و یک جریان طراحی بصری با ...
همان طور که می دانید توسط سوکت ها ما می توانیم میان برنامه ها و نرم افزارهای خود از راه دور ارتباط برقرار کنیم که البته این کار بین کامپیوترهای client و server انجام می شود.کلاینت در حقیقت، خدمات کامپیوتر بزرگتر را درخواست می کند. فرضا این خدمات می تواند شامل جست و جوی اطلاعات و ارسال انها به کلاینت باشد مانند هنگامی که یک پایگاه داده در وب مورد پرس و جو قرار می گیرد. نمونه های دیگری از این ...
سیستمهای کنترلی دستگاههای قدیمی علاوه بر استهلاک بالا و خرابیهای مکرر، راندمان کاری دستگاه را کاهش و زمان توقف و بلا استفاده بودن دستگاه را افزایش میدهند. با تبدیل این سیستمهای قدیمی به کنترلرهای مدرن و جدید علاوه بر اینکه زمان خواب دستگاه و خرابی های مکرر کاهش می یابد، باعث عیب یابی بسیار آسان، هزینه تعمیرات و نگهداری کمتر و افزایش راندمان تولید میشود. از دیگر مزایای این سیستمها ثبت زمان کارکرد ...
رنگ های مختلفی که در طراحی لایه ها استفاده می شود  را می توان از ترکیب RGB یا همان Red Green Blue ایجاد کرد.برای هر رنگ 255 قطره داریم و قصد داریم رنگها را در شکل hex نمایش دهیم. همونطور که میدونید اعداد در مبنای هگزادسیمال به صورت زیر نمایش داده می شوند : 
هر روزه وسایل جدیدی، به اینترنت متصل می‌شوند. ساعت‌های هوشمند نمونه‌ای از این وسایل محسوب می‌شوند. خودروها، سیستم روشنایی خانه‌ها، یخچال‌ها، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، همگی وسایلی هستند که به عنوان یک واحد مستقل به اینترنت افزوده می‌شوند. امروزه کامپیوترها، دیگر الزاماً به آن شکل سنتی که ما می‌شناسیم (صفحه کلید و کیس و مانیتور)‌ نیستند. بلکه در قالب قطعات کوچک، میکروکنترلرها، تراشه‌های ...
مقالات
«
 • کامپیوتر
 • برق-الکترونیک
 • طرح توجیهی
 • گزارش کار آموزی
 • برق قدرت
»
سیستم محاسباتی گرید از گروهی از برنامه ها و منابع که در سراسر ماشینهای گرید گسترده شده اند تشکیل میشود. گرید دارای محیطی پویا و منابع توزیعشده غیرمتمرکز است. یکی از مهمترین موضوعات درزمینهی اجرای کارها در محیط توزیع شده مسئله زمانبندی کارها میباشد، هدف از زمانبندی، واگذاری بهینه و مناسب کارها به وظایف است. زمانبندی جز مسائل NP-Complete میباشد و الگوریتمهای قطعی برای حل اینگونه مسائل مناسب نیستند ...
امــروزه بحران مصرف برق شايد مسئله اي مشكل سـاز براي آينده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جويي در مصـرف برق شايد بتوان نيمي از اين مشكل را حل نمود ، اما با كمي تدبير مي توان كمك بزرگي به آينده و اقتصاد نمود . ساخت دستگاه آنالايزر (VCA005) تنها گامي در بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد ، اين دستگاه با آناليز كامل از مصـرف انرژي نموداري بصورت ماكزيمم و مينيمم مصرف در اختيار كاربر قرار مي دهـد ، ...
در این گزارش کارآموزی به مراحل مختلف انجام شده روی شیر خام برای تولید انواع فرآوردهای آن پرداخته شده،همچنین انواع دستگاهای مختلف کارخانه شیر و قسمتهای مختلف این دستگاها(میزان تولید، ظرفیت و...) ذکر شده است. در یک کارخانه شیر انواع و اقسام سنسور ها برای کنترل مراحل مختلف تولید به کار برده میشود. در بخش بعدی این گزارش مهمترین سنسور های به کار رفته در چرخه تولید کارخانه شیر و عملکرد آنها را شرح داده ...
پایان نامه ی پیش رو که در 242 صفحه جمع آوری شده است کاملترین پایان نامه موجود در زمینه ی بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن میباشد. شبكه قدرت شامل سه بخش توليد ،انتقال و توزيع نيرو است . انرژي الكتريكي پس از توليد در نيروگاهها و عبور از شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كنندگان مي رسد در اين مسير مقداري از انرژي بدلايل مختلف تلف مي شود قدمت بحث تلفات در بخش توزیع به اندازه قدمت صنعت برق مي ...